Novice svečuju 20 ljet – to je tisuć izdanj, puno zanimljivoga i informativnoga štiva za čitatelje i čitateljice. Ov tajednik je isto kot Hrvatske novine uzorni medij narodne grupe.

Celovac – Jedinaestoga aprila 2003. ljet je izašao prvi broj Novic, tajednika koruških Slovencev i polag odluke Saveznoga kancelarstva takozvani uzorni medij (Leitmedium) za ovu narodnu grupu. Za gradišćanske Hrvate su to Hrvatske novine.

Skoro tisuć, točno 994 brojev Novic je izašlo u zadnjih 20 ljet, do 18. aprila 2023. Skupa s različnimi prilogi, kako su to bili omladinski prilogi, kronika ljeta ali i prilogi o posebni obljetnica, uredničtvo je uspilo izdati u medjuvrimenu skoro tisuć izdanj.

Kako je izjavilo uredničtvo Novic na čelu s glavnim urednikom Sebastjanom Trampušem „Ponosni smo, da je reprezentativna študija OGM-a u septembru 2022. ljeta pokazala, da pripadniki slovenske narodne grupe svih starosnih dobov najgušćekrat sežu za Novicami. Da tiskani medij pri izabranoj ciljnoj skupini leži još i pred radijskom i televizijskom ponudom, je pravoda nešto posebnoga. Ipak ne željimo tajiti da se triba vas čas razvijati najpr. Ovo istraživanje iliti študija OGM-a nam je naime jasno pokazala, da mladji rjedje slijedu klasičnim medijskim ponudam narodne grupe. Zato smo u zadnji dvi ljeti izgradili našu ponudu na društveni mriža Facebook i Instagram i našu internet stranicu novice.at, ka je ljetos dostala novi grafički izgled.“

Novice su nastale ljeta 2003. sa združenjem, fuzijom dvih samostalnih novin – Našega tednika (izdavač NSKS) i Slovenskoga vestnika (izdavač ZSO). Prvi broj Slovenskoga vestnika je izašao 14. junija 1946. u Beču, a u septembru 1949. je izašlo prvo izdanje Našega tednika.

Izdavači Novic su Narodni svet koroških Slovencev i Zveza slovenskih organizacijov. Od ljeta 2014. nadalje urednički statut predstavlja osebujnu neodvisnost redakcije od izdavača.

Nadstranački, otvoren, suvrimen, širok i dijaloški usmiren tajednik u slovenskom jeziku, ki u sebi ujedinjuje sve vrsti novin, a svakako da je u središću človik – takovo je bilo usmirenje skupnoga tajednika koruških Slovencev, kakovo su bili zapisali pred 20 ljet prilikom izlaženja prvoga izdanja Novic. Urednički tīm se je u 20 ljet većkrat prominio i pomladio. Samo najpr je naš glavni cilj, da svaki tajedan pripravimo časopis, pun dobrih, živahnih i zanimljivih sadržajev i temov, ki budu blizu čitateljem i čitateljicam. Uredničtvo Novic aktualno sastavljaju Sebastjan Trampuš (glavni urednik), Janko Kulmesch, Nadja Volavšek Kuraš, Simon Rustia, Damijan Smrečnik i Tomaž Verdev. Spektar čitateljev i čitateljic Novic je širok i iz slojev naroda, ke redovito strefimo i se s njimi sastajemo na priredba slovenske narodne skupnosti, pak do takovih, ki se o dogodaji u narodnoj grupi informiraju pretežno iz naših novin. Pri mnogi si ne bi mislio, da imaju naručeno, da su se pretplatili. Za rodjake i rodjakinje u Beču, u Gracu, Sloveniji i po svitu pak su Novice pravo informacijsko sredstvo za tajedno štivo iz Koruške, s dogadjanji u narodnoj grupi – i za mnoge najbrže i jedino štivo ko je tiskano na slovenskom jeziku.
Veseli smo, da je brod Novice u ljetu 2021. sa sistemskim rješenjem sufinanciranja tiskanih medijov austrijskih narodnih grup zapluo u mirnije vode i tako prebrodio krize kroničnoga izgladjenja prijašnjih ljet.

 

Čestitke uredničtva Hrvatskih novin:

Poštovani i dragi glavni urednik Sebastjan Trampuš, poštovani i dragi urednički tīm Novic,
poštovani izdavači ovoga slovenskoga tajednika u Koruškoj,

željim i željimo Vam čestitati na jubileju »20 ljet Novice« u znanju da Vas čitaju čitatelji i čitateljice takaj u Štajerskoj i u Beču. Kao prvo izražavam zadovoljstvo da ste preživili 20 ljet dugo po fuziji Našega tednika i Slovenskoga vestnika. Mislim da je bila dobra odluka, jer dvi novine danas teško bi mogle opstati.

Kao drugo Vam se željim zahvaliti na tako dugom prijateljstvu ko siže najzad još u 1970. ljeta, kada sam po prvi put uspostavio kontakt važnim slovenskim ljudem i ličnosti u Koruškoj i Beču a kašnje pak i u Štajerskoj. Vi Slovenci i Slovenke ste za nas gradišćanske Hrvate svenek bili kao veliki i iskušeni brati i sestre i u puno čemu smo se od Vas naučili – i na (manjinsko) političkom i društvenom polju, npr. kako se demonstrira za svoja prava i kako se formuliraju zahtjevi i molbe i kako se pišu protesti.

U novijem času i s novimi i generacijami smo uspili dalje držati kontakt a uspostavili i novo sudjelovanje na mnogi razina. To se tiče pred svim i vašega tajednika Novice, koga gledamo kao mladjega ali tim i modernijega, progresivnijega brata s kim je veselje i zadovoljstvo ponekad isto sudjelovati.

Još jednoč: Srdačno čestitam(o) jubilej i zahvaljujem(o) na sudjelovanju a svakako i na pomoći u brojni pitanji.
Srečno!
Petar Tyran (u svoje i u ime uredničtva Hrvatskih novin)

Kategorije