Ljeto dan skoro samo doma. Dokle se je prije u subotu išlo na zabavu, se človik sada posadi pred kompjutor, da se onde druži i zabavlja. Društvene igre, pred svim i na kompjutoru, doživu pravi boom. Nedavno su se i hakovci priključili trendu i pozvali na večer s različnimi igrami. Nešto malo o igranju online.

Otkad se je lani na zadnji dan marca prvi put sve zaprlo, se je naša svakidašnjica radikalno minjala. Zvana „ljetne pauze“ jur ljeto dan sidimo doma. Druženje se pred svim odvija online odnosno samo s najbližimi doma. Ov novi način žitka utiče i na navike človika. Tako se je na početku prvoga lockdowna peklo toliko kruha kot već dugo ne. Ali ne samo to. Popularna distribucijska platforma za kompjutorske igre STEAM je isto veljek u marcu lanjskoga ljeta javila rekordne broje pristupov. Po padu u ljetni miseci, je broj istovrimenih korisnikov platforme u zadnji misec dostignuo novi vrhunac, a to 26,4 milijuni korisnikov. Na platformi se moru skinuti različne igre, djelomično i besplatne. Ove igre se onda moru igrati sami, ali i u grupi odnosno s nepoznatimi ljudi. Igranje u grupi potribuje u ovom slučaju skidanje igre unajpr. Svim, kim nasred Zoomcalla pada na pamet, da bi mogli ča igrati, postoju i još jednostavnije varijante. Postoji i cijeli red online igar, ke se moru igrati prez skidanja.

Hakovski večer s igrami online. Tim igram se je i nedavno posvetio HAK. Prvi hakovski četvrtak u novom semestru je zadnjih ljet uvijek bio poznat kot semester opening, kade su hakovci pozvali na upoznavanje i zabavu u Hrvatski centar. Sadašnji uvjeti su primorali hakovce, da si premislu alternativu, ku su našli u igranju online-igar. Grupa hakovcev se je jur u prvom lockdownu počela sastati online i igrati različne igre. Početkom maja 2020. su zato prvi put pozvali na virtualni pub-kviz. Priredba, ka je bila jako dobro pohodjena, je na početku povlačenja u digitalni svit trpila od tehničkih problemov. Ali i hakovci su tehnički napredovali i ov put, 4. marca, nudili različne jednostavne online-igre. Hakovci su jur imali iskustvo. Grupa njih se još uvijek redovito sastaje na igranje online. Pri tom su čuda testirali i izabrali svoje favorite.

Pitanje jezika. Vraćajmo se kompjutorskim igram. Jezik tih igar odvisi od produkcijskoga študija. Same kompjutorske igre se proizvodu na cijelom svitu — i u Hrvatskoji u Austriji postoju firme, špecijalizirane za videoigre. A većina tih igar je primarno na engleskom, ali se prijevodi nudu na različni jeziki, primarno na različni „veliki jeziki“ kot na primjer kineski, španjolski, nimški, ruski ili poljski. Komunikacija na nadregionalnom jeziku omogućuje igračem bezgranično internacionalno igranje. Spomenute jednostavne online igre imaju uz engleski isto čuda puti verzije na različni jeziki. Hrvatski stoji jako rijetko na izboru. Posebnosti gradišćanskohrvatskoga jezika nikad ne.

Igre na mali jeziki. Kot se čini, se gradišćanski Hrvati nikad nisu preveć bavili igrami, ovimi klasičnimi na ploči ne, a još manje ovimi online.Veliki HKD-shop nima nijednu igru u ponudi, a ako ih je, onda su poučnoga karaktera. To nije svagdir tako. Postoju na primjer igre s retoromanskimi podnaslovi. Sorbi u Nimškoj imaju još i svoju sorpsku igru imenom „Krabat i tajna sorpskoga kralja“. Grupa muži, ki se zovu „Rapaki“ (gavrani), je dobrovoljno izdjelala igru, ka igrače prebaci na početak 18. stoljeća, kade se glavni junak KRABAT susreće različnimi zadaćami. Igra je dostupna s dolnjosorpskimi, nimškimi i engleskimi podnaslovi. Jezik igre ostaje uvijek gornjosorpski, govoreno od 80 ljudi različne starosne dobe.

Gradišćanskohrvatske igre. Realizacija igre o KRABATU stalo je i s dobrovoljnim djelomizumiteljev kih 100.000 € orijaški, ali uspješni projekt. Hakovci su se pri svojem večeru služili jednostavnijimi mogućnosti. Personaliziranje igar na ploči je moguće, ali naporno. Drugačije je to online. Čuda jednostavnih besplatnih online igar se naime more personalizirati. Igre, kade ide za uganjanje riči, se moru posebno lako sastaviti. Hakovci su zato izabrali tri besplatne online igre.

SKRIBBL.IO je igra, kade se mora pogoditi nacrtanu rič. Ako se načini private room, se moru onde dodati poželjne riči. GARTICPHONE funkcionira po principu tihe pošte. Prva osoba napiše rečenicu, druga ju molja, treta ju opet opisuje, dokle se na koncu nešto čisto drugoga ne interpretira. Igra se uopće ne mora prilagoditi. Svaka osoba more napisati rečenicu po želji, na svojem jezi ku ods. u svojoj jezičnoj varijanti. Zadnja igra, ka se je igrala na hakovskom večeru je CODENAMES. Opet se moraju u ganjati prave riči. Ov put svaka osoba vidi 25 ormarićev s riči. Igra se u dvi grupa. Svaka ima majstora, ki vidi, ke riči slišu koj grupi. On ima zadaću, da jednom ričom opisuje čim već riči svoje grupe. Ča na početku gluši komplicirano, se po jednoj rundi ispostavlja lakom i zabavnom igrom. A i ovde je personalizacija lako moguća: Dodaje se jednostavno korpus riči, ke će program onda rasporediti.

Ča si mislila? Personalizacija igre znači, da se moru umetnuti zapravo sve: riči iz rječnika, seoske varijante i naravno i izmišljene riči, ke morebit pozna samo grupa prijateljev. Ako se samo premisli, koliko riči u Gradišću označuju na primjer hlače, je jasno, koliko smišnih situacijov se moru iz toga roditi. To se je i vidilo kod hakovcev — nije svaka rič bila jednako poznata u šarolikoj publiki, ča je prouzrokovalo dodatne nove zabavne situacije.

Isprobanjeje pokusa vridan.