Prošlu subotu, 14. januara, su u Koljnofu održali tradicionalni Hrvatski bal u Restoranu Tercia. Za odlično raspoloženje gostov su se skrbili Pinka Band kot i Tamburaši bez imena.

KOLJNOF – Jur na početku koljnofskoga Hrvatskoga bala je bilo jasno, da nazočne goste čeka čarobna balska noć: Puni restoran Tercia, kade se po navadi održi bal, veselo raspoloženje balske publike, jur pred oficijelnom otvaranju večera, kot i (folklorni) program Hrvatskoga bala, ki se je i unajpr jur objavio na pozivnici, su bili znaki za uspješni balski doživljaj.

Ingrid Klemenčić je od strani organizatorov pozdravila ljetošne goste bala, na čelu s hrvatskim veleposlanikom u Madjarskoj Mladenom Andrlićem i predsjednikom Hrvatske državne samouprave Ivanom Guganom. Uz njih su bili na balu gosti partnerske općine Kiseljak pod peljanjem načelnika Mladena Mišurića Ramljak, i gosti iz Hrvatske i Austrije.

Naravno i seoski zastupniki ov večer nisu kanili zamuditi, tako su bili med časni gosti i Marijana Pajrić, predsjednica Hrvatske samouprave Koljnofa, kot i koljnofski načelnik i predsjednik Koljnofskoga hrvatskoga društva Franjo Grubić, ki je i svetačno otvorio Hrvatski bal.

Svetačni dio balskoga otvaranja je onda ali ležao u ruka malih i velikih tamburašev i folklorašev Koljnofa.

Folklorni program kot vrhunac bala

Prvi dio su preuzeli mlade muzičarke i muzičari Tamburaškoga orkestra Osnovne škole i čuvarnice Mihovila Nakovića, ki su skupa s učiteljicom Sabinom Balogh prezentirali publiki ukupno pet jačak, med njimi i pjesme Biseru južnoga mora i Lepe ti je Zagorje zelene. Od njih su Koljnofski tamburaši, pod peljanjem Zoltana Korlatha, preuzeli pozornicu i s poznatimi melodijami razveselili goste. S tim folklorni program ali još nije bio na koncu.

Tancoški narašćaj, sadašnji i bivši školari osnovne škole, je predstavio tanac Koljnofski pir, koga su skupa s dicom zavježbale Martina Korlath i Andreja Völgyi-Egrešić. Za ov zvanaredan nastup su mlade tancoškinje i tancoši dostali buran aplauz.

A iako je folklorni dio otvaranja imao prilično čuda točkov, svakako nije durao predugo, a moglo bi se mu mirno još i malo duglje diviti. Bogat i šarolik folklorni program, koga su Koljnofke i Koljnofci pokazali, je dokazao visok muzički nivo a pred svim i kakov nadareni narašćaj se najde ovde u selu.

Muzička zabava, tombola i šacanje

Ostali večer su se onda skrbili Pinka Band, ka je jur duga ljeta fiksni sastavni dio koljnofskoga bala, i domaći Tamburaši bez imena za raspušćen i veseo muzički okvir bala. Pred svim po vičeri, ka je nudila za svaki okus odgovorajući jiliš, se je friško napunio tančeni parket.

Za polnoć naravno i tombola nije smila faliti. Dokle je publika kod manjih nagradov veljek po kupnji srićkov znala je li je dobila ili ne, su se veće i glavne nagrade pukale javno u dvorani. Med njimi su bili ljetos opet i dvoja putovanja odnosno odmori u Hrvatskoj. Nije ada čudo, da su se dobitniki ovim nagradam najveć veselili! Pri igri šacanja su nazočni gosti mogli dobiti još jednu daljnju posebnu, a pred svim i ukusnu, nagradu, i to pršut, dar Krešimira Matašina: U pitanju je pri igri bila naime težina pršuta, ka je iznašala točno 6,19 kg.

Uz muzičku zabavu je i ovo ljeto završila balska noć u Koljnofu u rano jutro – a gosti se sigurno jur sada veselu na dojdući koljnofski Hrvatski bal u 2024. ljetu!