Dokle se je u stolnoj crikvi slavio zemaljski patron sv. Martin velikim mašnim slavljem, su širom Gradišća osnovne škole i čuvarnice priredile ophod s laternami. A neka društva su pozvala na pečene guske.

ŽELJEZNO – Na Martinju, patrona Gradišća, je biškupija Željezno u deveti ura jutro tradicionalno svečevala svetačnu mašu ov put opet u prepunoj stolnoj crikvi.

Kot je rekao generalni vikar Michael Wüger u svoji pozdravni riči na početku svete maše stoji ljetošnja maša na Martinju u znaku za mir za Ukrajinu. Tako ćedu podupirati i akciju „Obloki za one, ki se smrzavaju“. Akcija podupira ljude u Harkivu u Ukrajini.

Svetačnu mašu su predvodili biškup Egidije Živković i njegov ljetošnji gost nadbiškup Luksemburga Jean-Claude Hollerich. Mašu su muzički oblikovali policajska muzika, zbor vjeroučiteljic i vjeroučiteljev mehr:stimmig i petroviski tamburaški sastav Koprive, ke su odsvirale Krist na žalu i Mir pravi mir. Štenja su bila na ugarskom i hrvatskom jeziku. Hrvatsko štenje štala je Uzlopka Johanna Pint, prošnje su se pročitale na svi jeziki narodnih grup. Po svetoj maši se je održao željezanski kiritof u pišačkoj zoni. Ljetošnje vino su blagoslovili fratar Achim Bayer i farnik Pandrofa Franjo Borenić.

TRAJŠTOF – „Ja idem svojom laternom“ smo čuli jur od daleka, kad su se naši mali otpravili četvrtak, 10. novembra, na predvečer Martinje, kasno otpodne od čuvarnice na put. Laterne, ke su si sami napravili, su svitile u škurini ovoga večera. Starji i staristarji su dicu čekali na farskom vrtu, kade su dica pokazala, ča su se u zadnji tajedni naučila. S hrvatskimi i nimškimi jačkami i tanci su razveselili svoju publiku.

Lorenz i Lea su scenski pokazali, kako je naš gradišćanski patron sv. Martin dilio svoj kaput/montl s prosjakom, dokle su dica okolo njih jačila i nas opomenula, da svaki od nas, veliki i mali, zna biti kot sv. Martin. (HM)

NOVA GORA – Kad se 11. novem- bra u Gradišću slavi svetak zemaljskoga patrona svetoga Martina, ovu temu se ne more zaobići ni u školi. Život i djelo svetoga človika ter i običaji vezani uz njegov svetak obdjelali su i u osnovnoj školi u Novoj Gori. (KK)

VORIŠTAN – Po većljetnoj pauzi se je ljetos mogla fešta s laternami opet veliko svečevati, se veseli načelnik Kristof Wolf. Ljetošnju feštu su oblikovala dica čuvarnice. Uz velik ophod s laternami od čuvarnice do dvora loznoga stana su slijedili onde nastupi dice iz jaslic i čuvarnice.

STINJAKI – Po troljetnoj pauzi zbog korone je narodna stranka Stinjaki priredila Martini kavu u krčmi Otmara Grandića. Brojni gosti su uživali dobre torte i kavu nedilju otpodne.

FILEŽ – SPÖ Filež je pozvao subotu 12. novembra na pečene guske uz muziku Pinka banda u seosku dvoranu.

Kategorije