Velika maša, odnosno Velika Gospa je uzrok za brojna shodišća na marijanska mjesta. Tih se najde širom Gradišća, ov i onkraj granice, a tradicija je već kade jako stara.

Velika maša, 15. augusta, je tradicionalni dan za shodišća u regiji. U južnom Gradišću hodočastu Hrvati na troja mjesta, kade se služu hrvatske maše: U Krtež, Fratrovo Selo i u Vincjet.

Vincjet

U prelipoj hodočasnoj crikvi u Vincjetu svečuju Veliku mašu, ka je ujedno i vincječki kiritof.

Mjesni farnik Branko Kornfeind služio je maše. Nedilju k večeru pozvao je još na fatimsku pobožnost. Kao goste si je Kornfeind pozvao policijsku klapu iz Hrvatske, ka je suoblikovala svetu mašu.

Jur nekoliko ljet je Mladina Čajta-Vincjet preuzela organizaciju kiritofa u seoskoj dvorani. Pozvali su na pomašnicu sa sastavom Die Behmischen Noan iz Stinjakov i okolišnih sel i jilom krčme Glavanić iz Novoga Hodasa. Kiritof je bio jako dobro poiskan. Svi stoli u dvorani su jur unajpr bili rezervirani, a i vani pred dvoranom su se skupili ljudi. Navečer je još jednoč nastupila policijska klapa, a zabavljali su domaći muzikaši.

Krtež

Hrvatski vjerniki od svake strani granice (iz Madjarske i Austrije) isto tako putuju k Mariji u vinogradu u Kertežu. Pišačenje iz fare Pinkovac ima dugu tradiciju, svako ljeto se najde grupa, ka se rano jutro da na put. Tako je i ovo ljeto fara Pinkovac oblikovala hrvatsku svetu mašu, ku je farnik David Grandić služio s dijakonom Vilijem Jandrišićem.

Fratrovo Selo

Kot idu Pinkovčani u Kertež, tako idu Stinjačani po staroj tradiciji k Mariji u susjedsko Fratrovo Selo. Onde se na velikom travniku uz crikvu služu tri maše, jutarnja hrvatska, onda nimška i prošlih ljet i latinska.

Koljnof

Dugoljetnu tradiciju ima i shodišće u Koljnof Črnoj Madoni. Tri maše se služu na sam blagdan, ki ali u Madjarskoj nije svetak. U osmi jutro je bila nimška sveta maša ku je služio msgr. Ernst Zončić. U pol desetoj je bila hrvatska maša. Glavni celebrant je bio Jonči Karall, farnik iz Pajngrta i Rasporka, a koncelebrant je bio Joško Kuzmić. Muzički je oblikovao mašu kantor László Knull. Pri kratkoj prodiki je Jonči Karall opisao život Marije. Zatim je slijedila agapa uz crikvu. Na hrvatsku mašu su došli i brojni vjerniki iz sridnjega Gradišća. Madjarsku maša u 11.00 je služio novi farnik Koljnofa Gábor Szarka.

Ratištof

Ratištof je jedino marijansko shodišće u sridnjem Gradišću. Ovde su isto tako brojne maše na sam svetak. Hrvatsku mašu u deveti dopodne je služio Ante Kolić. Piše su po 20. put hodočastili Dolnjopuljanci, oko 35 ljudi se je otpravilo na prilično 10 kilometarov dužičak put. Ovu tradiciju je pokrenuo Toni Leeb. Isto tako su i Hrvati iz Kisega došli piše u Ratištof.

Dan kašnje, utorak 16. augusta, idu svenek Gerištofci u Ratištof. Za nje je Branko Kornfeind služio mašu.

Kategorije