Čim lipši oblik, tim slabiji sadržaj, odnosno hvalospjev na biškupa i na društvo Hrvat S.A.M., ovako bi se mogla opisati knjiga ku je sastavio lani fra Božidar Blažević. Tehnički i od oblika broji med najbolje.

Plavo kot more sa zlatim natpisom u obliku Hrvatske, tako se prezentira knjiga »Rič Domovini« ku je izdalo društvo Hrvat S.A.M. iz Zagreba, željezansko S.A.M. je bilo suizdavač. Isto tako su sve stranice pozlaćene izvana, tako da izgleda knjiga kot kakova mašna i jako dragocijena knjiga. »Rič Domovini« ima nakladu od 2000 kusićev.

Sadržaj je podiljen u tri dijele. U prvom se nahadja predgovor urednika fra Božidara Blaževića i uvod kardinala Josipa Bozanića. Svaki tekst je i na nimški prevodjen. Drugi dio, ki je najopširniji, su razlaganja i prodike biškupa Egidija pri svojem 21 gostovanju u Hrvatskoj. Ova mjesta su označena brojem i u sadržaju knjige na jednoj karti Hrvatske.

Treti dio su informacije o gradišćanski Hrvati kot i povijest Željezanske biškupije, predstavljanje društva Hrvat S.A.M. i životopis biškupa Egidija. Na sam završetak se obraća biškup sām štiteljem.

Ov treti dio je opet dvojezičan, neki teksti su doslovno prevodjeni, drugi nimški dijeli su djelomično otpisani iz svečanoga spisa prilikom 50. obljetnice Željezanske biškupije odnosno iz Wikipedije.

Na kraj kot dodatak je onda jačka „Rič domovini“ za ku je fra Božidar Blažević napisao tekst koga je oglazbio Ivo Šeparović.

Tehnički napredak ioblik knjige. Knjiga je u šikanom formatu od 23 x 16,5 cm i ima 190 stranic. Glavna farba knjige je plava, ovom farbom je i sadržaj napisan. Za naslove i okrase Vedran Rede je upotribio još črljenu farbu. Cijeli oblik lipo prelomljene knjige sliči malo na CRIKVENI GLASNIK, ča ne čudi jer je isti grafičar. Fotografije uz tekst kažu uglavnom množinu ljudi, djelomično su i slabe kvalitete. Posebno na knjigi je uložen USB-ključ u zadnjem omotu. Na ovom je cijela knjiga u PDF-formatu, zvana toga snimka jačke „Rič domovini“ kot i note i tekst. Kot bonus sadržava USB-ključ biškupsku mašu iz Vukovara kot i dvi jačke zbora Pax et bonum na kom biškup Egidije jači solo. Negledeć na sadržaj je ovo rješenje za pozdraviti jer odgovara aktualnomu stavu tehnike.

Dvojezičnost knjige i cilj publika. Knjiga »Rič Domovini« je dvojezična knjiga kade se stavlja pitanje za koga. Polag hrvatskoga jezika je mišljena za publiku u Hrvatskoj, a onde je nimški prijevod nepotriban. Ako je mišljena knjiga i za Gradišće onda bi se morale i sve prodike na nimški prevoditi. Je li je sada zbog povećanja opsega ili zbog kakovih subvencijov, tih 25 nimških stranic nima zaistinu dodatnu vridnost, pred svim kad je životopis biškupa skoro 1:1 otpišen s Wikipedije.

Neobjektivan način urednika se vidi u povijesti biškupije. Na deset stranic se ne najde niti jedna cijela stranica za biškupa Pavla Ibya. Već od trih stranic su posvećene biškupu Štefanu Lászlóu i njegovomu djelovanju, isto tako tri stranice biškupu Egidiju Živkoviću. Urednik fra Božidar u ovoj knjigi nabraja odluke biškupa Egidija i hvali djelovanje biškupa za gradišćanske Hrvate, negledeć na sve slabiju opskrbu vjernikov, čiji broj je isto tako jako pao u ovih deset ljet od kada je biškup Egidije na čelu Željezanske biškupije.

Conclusio. Knjiga je za Hrvate u Hrvatskoj sigurno kot Biblija, ne samo po obliku nego i po sadržaju, jer u svoji prodika točno to veli, ča si čuda Hrvatov misli. Kako je rekla jedna Hrvatica: »Svima je sve rekao, a nikoga nije povrijedio«. Sliku ku ćedu dostati neznajući o stanju u Gradišću nije za prispodobiti s aktualnom situacijom. Ovde knjiga gleda kroz rozecke očalje, tako kot to čini službena Črikva i u Gradišću. Knjiga, ka je dar fra Božidara biškupu za njegovu 10. obljetnicu pastirske službe — kako to veli geslo knjige — se more kupiti u biškupiji i na fileškom farofu za 20 eurov.

Slike