Dvim „dirigentom“ u hrvatskom Savjetu za narodnu grupu, Martinu Ivančiću i njegovomu jur dugoljetnomu zamjeniku Stanku Horvatu se je još jednoč ugodalo da u relativnom miru projde sjednica Savjeta i odibiranje za predsjednika. Ali jur duglje kipi unutar Savjeta i nakuplja se na zadovoljstvo različnih savjetnikov i savjetnic. Prvič s poslovnim redom a drugič i s odlukami uoči sjednic u ki je zapravo jur sve prije odlučeno od ovih dvih „dirigentov“ i moguće još nekih njevih pijunov i skakačev (da se služimo izrazov iz šaha), ali su savjetniki zapravo svenek postavljeni pred gotove činjenice.

U obranu Ivančića i Horvata se mora reći, da su Savjeti, pred svim i hrvatski jako sporna, polaka tijela, čemu je jedan od brojnih uzrokov neinformiranost more bit i nemarnost brojnih savjetnikov i savjetnic: jedini nisu u toku i nisu ni interesirani. Drugačije bi došlo do živih diskusijov i rasprav u pogledu na odluke u Savjetu. Drugo je, da visoki državni činovniki, ki upravljaju (u ovom slučaju i) hrvatskim Savjetom, pretpostavljaju, da su svi savjetniki i savjetnice točno informirani o tomu ča upravo teče ili se triba riješiti, niti su na relativno istoj razini angažmana i zalaganja, da bi uglavnom isto kanili i da su i pripravni zato ča činiti doma kod sebe, u njevi društveni i politički tijeli. Od samih savjetnikov i savjetnic se čuje, da to nije tako, a se i žalu da neki savjetniki uopće već ne dolazu na sjednice i da je samo još uz pomoć punomoći moguće odlučiti s dvotrećinskom većinom, naime sa 16 od 24.

Treto je, da mladi rivaju u Savjet. Ali ako se točnije pogleda ima ionako neke još i jako mlade u Savjetu. Samo da se ti još nikada nisu javili ni u kakovom pitanju. A zato je do sada uvijek bilo i lako, da se one mlade ušutka, jer zvani izjavov, za ke su im neki mediji bili jako zahvalni nije bilo puno vjetra u njevi jedra.

To bi se pravoda moglo značajno prominiti, ako će se formirati novi sastav hrvatskoga Savjeta u dojdućem ljetu. Martin Ivančić je jasno najavio da će se povući iz manjinske politike s koncem ove periode Savjeta. Ako pogledamo njegov obimni djelokrug se more očekivati velika škulja, ku će ostaviti za sebe — u slučaju da će se zaista povući. Njegov nasljednik bi mogao nastati Harald Horvat, poslovodja RMB-a (Regionalmanagement Burgenland) sa jakimi korijeni u SPÖ-u. Koliko on dobro sidi i u manjinskom sedlu, će se stoprv morati pokazati i ćedu li ga kao vrhovnoga manjinskoga zastupnika prihvatiti i drugi budući savjetniki i savjetnice. Kako će biti s izričito mladimi u budućem Savjetu će se isto morati pokazati, pred svimi kade je ta potencijal o kom se kolportira i ki bi bio poželjan. Hrvatska društva pravoda jur čekaju mlade snage…

Kategorije