Očito je mimo prvi hype u pogledu na socijalni mediji, na bezgranični nekontrolirani tok informacijov, dopušćanja pogleda u sve tajne i privatne akte, informiranje svakoga sa svačim, virtualnoga svličenja človika do golote i odstranjenja bilo kakove kočnice, da bi se čuvala privatna sfera človika. Već nima tajnoga telefoniranja ili pisanja porukov. Svaki ki se samo malo (spretan i šikan) more hakirati bilo koga i sve objaviti u brojni socijalni mediji. A svenek je dosta takovih, ki se hamiški smiju, uživaju u zloradosti (Schadenfreude) i kim je zadovoljsto ako se „oblati ili omokri nečija nogaljica“. To su pred svim oni malodušni, ki o sebi mislu, na ništ nimaju tajiti, ki su neizmjerno nenavidni „tim onde odzgor“ i kim je svaka senzacija dobrodošla, ka bi znamda dokazala kako su si „ti onde zgora to uredili“.

Kako ćedu pred sudom završiti svi ti brojni i dugotrajni navodni politički skandali – ne samo u Austriji – kao npr. i najnovije afere u vezi s inzerati, će se stoprv pokazati i dokazati. Ali sve to su male ribice u prispodobi s tim ča je sada mladi američki internet-freak prouzrokovao sa svojim otkrivanjem najtajnijih informacijov iz američkoga Pentagona. Ovo bi moglo preminiti svit – ili je jur preminilo puno čega u samo par dani otkada je ov 21- ljetni Amerikanac svitu uvadio, koliko i kako su Sjedinjene Američke Države upletene u boj u Ukrajini i ča je Rusom sada sve uvadio ča bi moglo peljati do radikalnoga preokreta na bojišći, ča do skoroga poraza Ukrajine.

A sada se stavlja pitanje: Komu je služilo ovo otkrivanje – ako je to uopće sve istina ča je objavio iliti uvadio ov mladić – i komu će to nanositi najveću škodu. Razumljivo je da danas svaki kani sve znati. Je li i razumi, je drugo pitanje. Austrijski povjesničari su dugo po Prvom svitskom boju otkrili, da je „Oberst Redl“ ruskoj tajnoj službi u Beču po ucjeni (Erpressung) uvadio tajne austro-ugarske vojske i da je to vjerojatno bio jedan od uzrokov zač je Monarhija propala. Će li ov 21-ljetni isto preminiti europsku odnosno svitsku geografiju? Ćemo sigurno još doznati u dogledno vrime!

Evo, ovde su socijalni mediji sudbonosno uticali na tok svita. No, sve glasniji su oni, ki u socijalni mediji ne vidu konkurenciju novinarstvu a pred svim ne tiskanim i/ili elektronskim medijam. Ali još mnogi se vozu u tom vlaku i lebdu na tom hypu „socijalni mediji nad sve“.

No, sve glasniji su kritičari, ki sve jasnije odbijaju ove nove medije, jer otkrivaju najveće osobine a tim i tajne onih ljudi, ki se njih služu. TikTok je vrh toga otkrivanja „tajnov“, jer se sumlja da „veliki brat“ u Kini u medjuvrimenu sve zna o korisniki TikToka. A tih nije malo širom svita. A sve manje se zna ča je istina ili je li uopće nešto istina u ti mediji.

Kategorije