Kot oficijelan dio svetačnoga programa prilikom svečevanja 100 ljet Gradišće se izložba „Grenzland im Fokus“ sada more pogledati i u gradišćanskoj zemaljskoj galeriji u Željeznu.

ŽELJEZNO — Od 24. februara ovoga ljeta gostuje izložba „Grenzland im Fokus“ jur u Željeznu. Pred tim, i to od 14. decembra 2021. do 20. februara 2022. ljeta, je bila jur za pogledati u fotografskom muzeju WestLicht u sedmom bečanskom kotaru, kade je jur peljala bezbroj gostov na fotografsko putovanje kroz Gradišće zadnjih 100 ljet. Za viditi je naime 100 fotografijov gradišćanskoga zemaljskoga arhiva, ke su kuratorice i kurator izložbe izibrali iz ogromne zbirke povijesnih fotografijov arhiva, ka sadržava oko 500.000 slik.

Kot naslov jur uvadi, je geografski položaj Gradišća centralni aspekt, ki se vliče kot črljena nit kroz cijelu izložbu: Je li su to ruski vojaki po Drugom svitskom boju, madjarski bigunci 1956. ljeta ili preriz i demontaža „željeznoga zastora“. Fotografije kažu, kako je naša savezna zemlja, kot granica med „istokom i zapadom“ u prošli 100 ljet svenek na novič stala u fokusu internacionalnoga zanimanja.

Ali ne samo politički historično važni dogodjaji se moru najti na izloženi fotografija, nego pred svim i društvene i svakidanje situacije života u Gradišću čekaju pohodnice i pohodnike izložbe. Emocionalni, neobični — djelomično i skurilni — veseli i uzbudljivi aspekti gradišćanske svakidašnjice su naime to, ča načinji izložbu „Grenzland im Fokus“ tako zanimljivu. Snimke trenutka običnih dnevnih situacijov na selu, na primjer razgovor starih žen na placi, ili običajev i važnih dogodjajev u toku jednoga ljeta, kot su to trgadba, piri, odmori, kiritofi, klanja ili svetki, kažu šarolikost i posebnost gradišćanskoga stanovničtva, kulture i povijesti. Pri tom hrvatska, madjarska i romska narodna grupa nisu za zanemariti.

Za gradišćanske Hrvatice i Hrvate su vjerojatno fotografije iz hrvatskih seli najzanimljivije: Fotografije iz Vulkaprodrštofa, Maloga Borištofa, Vincjeta, Trajštofa, Cindrofa i Novoga Sela tako predstavu svakidašnjicu u hrvatski općina. Za istaknuti su ovde pred svim fotografije, ke kažu narodne nošnje. Tako ostaju novoseoska tijelovska prošecija kot i maloborištofske žene u narodnoj nošnji u uspomeni.

Izložene fotografije zemaljskoga arhiva Gradišća, kim se pridruži i nekoliko fotografskih snimkov suvrimenskih gradišćanskih umjetnic i umjetnikov, zrcalu razvitak Gradišća u toku prošlih 100 ljet, a zvana toga predstavu stanovničtvo i dogodjaje, ki su uticali na ovu saveznu zemlju i ju konačno načinili onim, ča je dandanas.

Izložba „Grenzland im Fokus“ se more još pogledati do 18. aprila u zemaljskoj galeriji u Željeznu, i to po tajednu od 09:00 do 17:00 ura, kot i na vikende i svetke od 10:00 do 17:00 ura.

Slike