»Selekcija Gradišće« stoji ne samo za poznatu vinoteku, nego pred svim i za zvanaredan ambijent, osebujan servis i uspješne priredbe. Točno 17. marca 2021. je ova željezanska vinoteka svečevala svoj 10. jubilej — zbog koronapandemije se ov poseban rodjendan ne more ali tako veliko svečevati kako bi si to zaslužio.

Šarolikost –tīm – ambijent. S ovimi trimi natuknicami bi Konrad Robica ml., poslovoditelj »Selekcije Gradišće«, opisao svoju vinoteku. Šarolikost, kad »Selekcija« nije samo mjesto zastručnjakinje i stručnjake nego za svaku i svakoga, svejedno kakovo je znanje na području vina i vinogradarstva. Tim, kad je to posebno važan faktor u vinoteki. Svi ovde zaposleni imaju osobnu vezu s vinom, i su ličnosti »Selekcije«, a ne samo dio personala. A ambijent je jednostavno jedinstven — stare prostorije s posebnom atmosferom, direktno pred Dvorcem Esterházy.

Jur od 2015. ljeta rodjeni Uzlopac pelja »Selekciju«, u koj nudi, vani kot i nutri, mjesto za ukupno oko 120 ljudi. Gosti moru birati med prilično 40 otprtih vin, a uza to moru u samoj vinoteki nabaviti prik 800 različnih vin od 140 vinogradarov iz svih krajev Gradišća; ova ponuda je jedinstvena, i se nigdir drugdir ne more najti.

Pri izabranju vinov za »Selekciju« Gradišće stoji kvaliteta produkta na prvom mjestu. Odluka o kvaliteti je ali relativna i subjektivna, veli Konrad Robica — ne ide zato, je li mi se rači ili ne, nego da mora vino odgovarati kako je načinjeno. Uza to je i vanjski oblik — odnosno etiketa — važan. Za sortiment vinoteke i za kupce je s jedne strane značajno, da se nudu veliki vinogradari, čije ime je po znato na cijelom svitu; pred svim je ali i drugi aspekt jako važan, i to da stoju vina još mladih vinogradarov ili malih poduzeć na raspolaganje, ki još nisu poznati ili ki imaju samo malo gospodarstvo, ada samo malo hektarov. „Miks“ je važan, naglašuje Konrad Robica, da i ti ki mislu da su jur sve kušali i probali, još svenek najdu ča novoga.

U ponudi »Selekcije« se more principijelno razlikovati med vinotekom i vinskim barom, ada gastronomijom. Selekcija naime ni kakov klasični restoran, ki nudi veliki izbor teplih jilišev, nego u prvom redu koncentrira se na malenkosti i specijalitete, ke se dobro slažu s vinom. Regionalnost i kvaliteta produktov su pri tom najbitniji faktori. Ali u okviru šarolikih priredab »Selekcije« čudakrat nudu i širji kulinarski izbor. Med nje broju na primjer „Fête du Quinquin“ ili fešta Grada Željezno, pri ki je »Selekcija« imala 500 do 600 gostov.Takove vrhunske priredbe, ako su ljudi oduševljeni, daju dobru ćut, veli Robica. Gizdav je Uzlopac ali pred svim i na svoj tim, ki se jur skoro šest ljet dugo sastoji od istih suradnic i suradnikov. „To u našoj struki nije po sebi razumljivo — a pravi vrhunac je, ako se po takovoj velikoj priredbi, ali i po običnom djelatnom danu, na zadnje još skupa posadimo i razgovaramo — i ako je samo za 5 ili 10 minut“, veli Konrad Robica. Za njega je to i naj ve ći kompliment.

Komplimentov, ali i nagrade i odlikovanja si je »Selekcija« u prošlih 10 ljet pravoda zaslužila. Stoprv pred kratkim je željezanska vinoteka nazvana od naklade FALSTAFF  jednim od najboljih vinskih barov — s 94 bodov — i vinotekov — s 92 bodov — Austrije. Dodatno su odlikovani s posebnom nagradom „Special Selection“. Zvanaredni i veliki uspjeh »Selekcije« je pred svim s utemeljenjem vinskoga bara počeo, ada s aspektom gastronomije. To je bio i prvi korak za organizaciju različnih priredab i »Selekcija« se je razvila, postala poznatija i je tako pridobila a priznanje bližje i daljnje okolice.

I u gradišćanskohrvatskoj sceni je vinoteka »Selekcija Gradišće« dostala poznati pojam. Ne samo kroz nastupov BasBariTenorov ili FTM-trija ili posebnih tematskih večerov — kot su to imali na temu hrvatskih vin iz Istrije — nego i kroz mogućnosti nabavljanja vina i produktov gradišćanskohrvatkih vinogradarov i poduzeć. Zvana toga i sām hrvatski jezik igra ulogu u svakidašnjici ove vinoteke. Tako su na primjer kušanja vina, svitovanja pri kupovanju i servis mogućii na hrvatskom jeziku. Dokle su pred koronapandemijom čudakrat pohodili i gosti i ljubitelji vina iz Hrvatske vinoteku, to momentano nije moguće. Svakako tīm »Selekcije« pokušava biti ipak prezentan za svoje goste, iz bilo koga kraja svita dohadjaju, i nuditi im naučan i dobar servis. Jur kratko po prvom lockdownu su napravili online-shop, koga su kupci jako dobro prihvatili, i ga rado koristu. Zvana toga su skupa s restoranom HENRICI i sa željezanskom MARKTHALLE na početku pandemije utemeljili dostavu, poslugu domom — tako da su mogli osigurati i sva djelatna mjesta.

Pokidob je organizacijski plan za 2020. lj. bio jur zdavno gotov, su i ta plan morali novo oblikovati. Tako se je stvorila serija muzičkih priredab, ka se zove »Selektion Unplugged« i se je održala vani na terasi i sinokoši pred »Selekcijom«. Nastupi različnih muzičkih grup, ugodna i opušćena atmosfera kot i zanimljiv kulinarski izbor iz posbenoga foodtrucka su ljude oduševili — i prem korone su ove priredbe ada bile jako uspješne, tako da ćedu biti i dio programa u ljetni miseci ovoga jubilarnoga ljeta. Veliko svečevanje mora zasada još otpasti — i ako bi si gosti, kot i »Selekcija« sama, zaslužili. Ali svečevat ćedu ipak, i to u prostorija vinoteke kot i u online-shopu: 10 dan — 10 akcijov. Ča će biti ljetos još moguće, pravoda još nije poznato; na svečevanje ovoga posebnoga rodjendana se ali sigurno neće pozabiti.

Za budućnost »Selekcije«, ali i za druge regionalne stručne trgovine, bi si Konrad Robica željio, da je ljudi počnu već cijenti, da prihvatu njevu ponudu i su pripravni znamda i malo već pinezi trošiti za dobru kvalitetu. Ako se sve kupuje samo još kod velikih internacionalnih poduzeć i prodavaonic, onda male i lokalne trgovine nimaju šanse i mogućnosti da opstanu. Ufamo se, da se ta želja more ispuniti, i da nam tako željezanska vinoteka još duga ljeta stoji na raspolaganje. Živila »Selekcija«!

Slike