Od 11. septembra se morunabaviti tri nove dičje knjigeautorice Christine Nöstlingeru hrvatskom prevodu.

Čuda ki se nemore najzad spomenuti na ditinstvo, prez da se spomene na seriju knjig o Franji (Geschichten vom Franz). Od 1984. do 2011. ljeta je autorica Christine Nöstlinger pisala ukupno 19 knjig o malom dičaku, Franji Förstl, iz Beča.

Tri od nji su sada i na gradišćanskohrvatskom jeziku dostupačne. Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću je – u suradnji s Terezom Grandić iz Stinjakov i s Julijanom Himmelbauer iz Pinkovca, ki su bili odgovorni za prevod teksta iz nimškoga u hrvatski jezik – izdao prva tri dijela ove serije. Lektorirala je knjige dr. Katarina Tyran, a za dizajn i layout se je skrbio Matthias Wagner. U dva odnosno tri poglavlja po knjigi se povidaju doživljaji i pustolovine svakidašnjice i školskoga žitka maloga Franja, ke doživi skupa sa svojimi roditelji, bratom Joškom i prijateljicom Gabi.

Gdo kot odrašćeni po prvi put otpre knjigu, će se moguće malo ćutiti kot da bi putovao najzad u vrime školovanja u osnovnoj školi – a to ne prez razloga! Dizajn i ilustracije u knjiga su točno iste kot i u originalnoj verziji naklade Oetinger iz Hamburga. Ilustrator Erhard Dietl je sa svojimi slikami za ovu seriju nastao poznat – sada se moru njega djela ne samo viditi u nimški knjiga, nego i uz gradišćanskohrvatski tekst. Ča kod ilustracijov malo bludi je, da slike djelomično ne 100% odgovoraju tekstu na pojedini stranica, nego su stoprv nekoliko stranic kašnije tiskane. To ali nije samo slučaj u ovi novo izdani knjiga HKD-a, nego je i u nimški originalni verzija tako.

Zato moru ali tekst i prevod čim već osvidočit i oduševit: Tako blizu na originalnom tekstu kot ide, ali tako udaljeno kot potribno. Jezik knjigov odgovora za dicu, a to ne samo za onu ka dobro vladaju hrvatskim jezikom, nego i za tu, ka su jezično malo slabija. Nepoznate i teške riči su kot napomena na koncu svake stranice razložene i na nimškom prevodjene. To sigurno i za neke roditelje ili starestarje nije čemerno, jer sigurno i već ka majka ili stariotac nezna, ča je naprimjer »gubernal«? Zvana toga su na koncu svakoga dijela ganjke za najti, ke se uputu na sadržaj – onde se ada pokaže, ki je pri čitanju dobro pazio, odnosno poslušao!

Pri čitanju knjig se upti, kako se je trudilo da se pokriju različne varijante hrvatskoga jezika. Tako si Franjo jednoč šte i jednoč čita, a s tim se pokaže i istakne šarolikost našega jezika. Pri tom svem i šala i humor u povidajka o Franji nije za zanemariti – za dicu je ovo sigurno veseo doživljaj čitanja. A gdo se je moguće u ditinstvu jur smijao prik Franja i njegove ideje, ta će se i sada moć opet razveseliti kad si knjige čita s dicom – ali moguće i na sami…

Za školsku dicu su knjige »Povidajke o Franji«, »Novo o Franji« i »Školske povidajke o Franji« dobra mogućnost upotribljavanja hrvatskoga jezika, ali i proširiti i čvrstiti svoje jezično znanje. Gdo si rado ne čita, zato ali radje posluša povidajke, ima kot alternativu mogućnost poslušati si zvučne knjige k ovim povidajkam. Pri snimki su sudjelivala dica iz Pinkovca.

Tako, da je HKD izdao veljek tri dijele ove serije najednoč, se zvana toga stvori kontinuitet. Po pročitanju jedne knjige, se mali i veliki štitelji ada moru veseliti na daljne skupne doživljaje s Franjom – a moguće se u budućnosti najde i prilika, da se i ostalih 16 knjig o Franji prevodu. Jedan set, ki se sastoji od jedne knjige kot i CD-a, stoji 15 € i se more nabavati kod HKD-a.