Mladi Bijeloselac Mathias Salman je programirao webaplikaciju za hrvatske tekste ku moru sva društva, zbori i ostali sastavi slobodno koristiti i popuniti vlašćimi teksti.

BIJELO SELO — Zapravo webaplikacija jur duglje vrime postoji, uvadi Mathias Salman, na javnost je išao stopr kašnje. Govor je o aplikaciji pjesmio.app, ku je programirao mladi Bijeloselac. 23-ljetni je iskoristio vrime u prvom lockdownu 2020. ljeta, da stvori platformu za arhiviranje tekstov. U današnje vrime da ljudi već nimaju stalno knjižice i jačkare sobom, a na pamet se isto čuda ne zna. Aplikacija sada služi svim onim, ki kanu brzo i to najbolje na mobitelu ili drugom e-kranu imati tekste pred sobom.

Aplikacija za tamburaška društva i druge sastave

Aplikacija na nimškom jeziku je s početka bila naminjena Tamburici Bijelo Selo. Nakana se vidi i po drugoj funkciji: Teksti se moru – ako je funkcija uključena – numerirati po bijeloseoskom sistemu. Uz pomoć Branke Kornfeinda je Salman na platformi objavio sve tekste društva. Od onda je po vlašćem ukusu proširio sadržaj. U medjuvrimenu se more najti i čuda tekstov poznatih šlagerov, a i sevdalinkov, ke su Salmanu posebno drage.

Platforma za cijelu zajednicu stalno raste

Do sada se je nakupilo kih 150 jačak na aplikaciji. Salmana bi veselilo, da se i zajednica aktivno uključi. Svaki pohodnik stranice more besplatno i prez najave dodati nove tekste. Zvana toga se moru postojeći teksti komentirati i likeati, a sve to se more i diliti na vlašći stranica u socijalni mediji.

Za Salmana je i druga funkcija važna. U aplikaciji se moru stvoriti grupe i posebne playliste. Društva bi na ov način mogla jur unajpr sastaviti listu jačak za nastupe, a svi člani bi na njevi mobiteli ili ipadi mogli viditi tekste i jačiti. A i za jačene priredbe kot je to Zajačimo si, ali i za muzičke sastave, vidi Salman korist: Ako svaki stol ima kakov mobilni uredjaj, more se proglasiti moderator, ki zibere jačke. Tekst zibrane jačke vidu onda svi na njevi uredjaji. To bi prešporilo nepotribno listanje i iskanje na priredba.

Širiti ideju funkcije

Iako aplikaciju do sada pretežno koristu člani tamburaškoga društva iz Bijeloga Sela odnosno autor i programer sam, bi bila Salmanova želja, da se aplikacija širi. Sve funkcije su jur programirane, željene jačke odnosno teksti i grupe, po potriboći i numeriranje, se samo već moraju po vlašći potriboća dodati. Po broju pohodnikov je aplikacija do sada prvenstveno zanimljiva za korisnike iz bivše Jugoslavije, pred svim iz Srbije i Hrvatske. Odakle naime dojde najveć korisnikov, kako je izvidio Salman. Za budućnost se ufa, da će se aplikacija i po Gradišću širiti.

Strastven tamburaš

Mladi Bijeloselac Mathias Salman je strastven tamburaš u mnogi sastavi. Član je domaće Tamburice Bijelo Selo, vidi ga se isto na nastupi s Kolo Slavujem ili farnikom Brankom Kornfeindom, a po Beču nastupa s različnimi sastavi iz bivše Jugoslavije. Strast prema tamburi ga je još i peljala k studiju tambure na konzervatoriji Franza Schuberta u Beču. Na poslovnom polju se bavi drugimi stvari. Salman je naime softver-programer. Zato mu je programiranje aplikacije išlo prilično lako s ruke. U prvom lockdownu da je imao vrimena ostvariti ideju.