Kulturna nagrada »METRON« za 2020. ljeto posmrtno dr. Josipu Seršiću

Sedmeročlani žiri za dodjelu kulturne nagrade »METRON« Hrvatskoga centra u Beču se je sastao i u svojoj sjednici četvrtak, 11. marca o. lj. jednoglasno zaključio da će ovu nagradu za ljeto 2020. posmrtno dodiliti dr. Josipu Seršiću. Liječnik, povjesničar, jezikoslovac, dopisnik i savjetnik dr. Josip Seršić je za najveći dio svojih prijateljev i poznancev naglo i neočekivano umro na Štefanju 2020. ljeta.

Od svojega dolaska u Beč 1988. ljeta bio je redovit gost u Hrvatskom centru i se je aktivno uključio u predavanja i diskusije, a stao je i na raspolaganje kao savjetnik u brojni povijesni i aktualni pitanji s pogledom na hrvatsku povijest, književnost i hrvatski jezik.

Vrhunac ovoga savjetovanja odnosno suradnje je bila njegova inicijativa da bi Hrvatski centar na temelju njegovih istraživanj o povijesti i autohtonosti Hrvatov u Beču a posebno o „Hrvatskom Selu“ (Krowotendörfl) na kasnijem Spittelbergu u današnjem 8. bečkom kotaru priredio simpozij »400 ljet Hrvati u Beču« (2009. ljeta). Uz njegovu intenzivnu suradnju je Hrvatski centar pak konačno i priredio vrlo uspješan trodnevni znanstveni, kulturni i zabavni skup uz sudjelovanje znamenitih stručnjakov iz Beča i Gradišća, a isto tako i iz Hrvatske, Madjarske i Vojvodine.Kao jednu od posljedic toga simpozija je dr. Josip Seršić za tisak uredio i dvojezičnu knjigu »Hrvatski Beč – Kroatisches Wien« (2013.)

Uza to je širjoj gradišćanskohrvatskoj javnosti poznat i kao pisac brojnih člankov u HN, u ki je istaknuo povezanost sa „starom domovinom“, a na tlu Beča je poznat i priznat kao vrsni i poliglotni vodič kroz grad, posebno i po hrvatski tragi i slijedi u austrijskoj metropoli.

Sa smrćom dr. Josipa Seršića Hrvatski centar i sve u njemu udomaćene udruge i organizacije su izgubile vjernoga prijatelja, dobrohotnoga savjetnika i angažiranoga i vrsnoga diskutanta, a Hrvatska akademska zajednica u Beču i Austrijsko društvo za kroatistiku su izgubili marljivoga suradnika, ki je bio još pun idejov i planov, uz ostalo i u pogledu na prosvitljavanje hrvatske povijesti Beča i znamenitih Hrvatov i Hrvatic u Beču.

S obzirom na sadašnje teške okolnosti zbog koronapandemije još nije poznato kada i komu u zastupničtvu pokojnoga laureata će se predati nagrada »METRON« u obliku skulpture od stakla i povelje. O terminu i obliku svetačnosti će Hrvatski centar obavjestiti širju javnost čim bude moguće.

 

»MINIMETRON« za 2020. naraštajnoj grupi Mladi Poljanci iz Vulkaprodrštofa

Sedmeročlani žiri za dodjelu kulturne nagrade Hrvatskoga centra u Beču naraštaju »MINIMETRON« se sastao četvrtak, 11. marca o. lj. Iz predloženih kandidatic i kandidatov i omladinskih inicijativov žiri je jednoglasno zaključio, da će »MINIMETRON« za 2020. ljeto dodiliti naraštajnoj grupi i omladinskoj grupi FA Poljanci u Vulkaprodrštofu.

Sve brojniji naraštaj FA Poljanci pod peljanjem Julije Kornfeind, Martine Špiranec i Lukasa Kornfeinda se u prošlom ljetu posebno istaknula inovativnimi idejami i ponudami na internetskoj platformi Poljancev i su za različne prilike kroz ljeto, kako npr. Vazam, ljeto, Božić ili mesopust sastavili, snimili i stavili na svoj online kanal posebne prinose za dicu.

Prva intencija je sigurno bila stvoriti mogućnost, da dica u grupi Mladi Poljanci imaju mogućnost i za vrime lockdowna i kada nije moguće držati probe, i doma „jačiti, igrati, govoriti, tamburati“ na hrvatskom jeziku i tako držati kontakt s njimi. Ovi video clipi su posebno važni u pogledu na hrvatski jezik, jer mladim i najmladjim na dopadljiv i pedagoški profinjen način približavaju hrvatski jezik, odnosno dicu učvršćuju u hrvatskom jeziku. Uza to nisu samo za jedno društvo ili jedno selo, nego su bez granic dostupni za svakoga, i su u današnjem vrimenu važno sredstvo za našu dicu.

„Ovi kratki prinosi su načinjeni za svakoga a su ujedno i povod i ohrabrenje da bi se i za dicu načinilo čuda već i da se to more napraviti na vrlo dopadljivi šalan način“, veli Aleksandar Vuković u ime žirija. Naraštajna folklorna grupa Poljancev je u prošlosti bila jako aktivna i inovativna i u „analognom“ bavljenju folklorom a posebno i dičjimi igrami, zbrajalicami i jačkami, ke se sada moru najti i na online platformi grupe, koj svaki/a ima pristup. Kako je rekao glasnogovornik žirija, Aleksandar Vuković, za sada je još otvoreno kada i na kakov način će se predati ova nagrada. Na svaki način će to biti čim to budu dopušćale mjere oko korona pandemije.

Kategorije

Slike