Uz veliku delegaciju iz Beča i Devinskoga Novoga Sela je bila i jedna grupa Hrvatic iz Norveške zadnju subotu na Hrvatskom balu u kulturnom domu, kade su po prvi put zabavljale Koprive

Hrvatski Jandrof – Ljetos su priredjeni samo dva hrvatski bali u Slovačkoj. Prvi je bio zadnju subotu, 11. februara u Hrvatskom Jandrofu. Klub mladih Hrvatov je priredio 32. Hrvatski bal, ki je bio rasprodan, tako da su morali otkazati već komu željnomu gostu.

U ime organizatorov je pozdravio Jan Nemeth brojnu publiku u dvorani kulturnoga doma ki je bio decentno dekoriran. Kot prvo je pozdravio hrvatskoga veleposlanika u Slovačkoj Aleksandera Hejnu. Slijedio je Rudolf Streck, predsjednik seoskoga HKD-a i kot tretoga seoskoga načelnika Josefa Uhlera.

Klapa Ravnica iz Devinskoga Novoga Sela je preuzela

otvaranje. Osam klapskih jačkov je predstavio kvintet pod peljanjem Ote Gregora. Med njimi su bile Ponistra je drivo, Lipe li su zadarke divojke i Zaspalo je siroče.

U nastavku je Jan Nemeth razložio daljnji raspored bala i bez daljnjih govorov su Koprive iz Petrovoga Sela otvorile bal prvim valcerom. Samo polako se je punio tančeni parket.

More geslo bala

Do polnoći su se brojni gosti slikali putem fotoboksa pred mornarskom pozadinom, ča je bilo geslo ovoga bala. Tako su i atraktivne prodavačice kave i kolačev imale mornarske kapice. A u dvorani je valovito platno na plafonu uz odgovarajuću

rasvjetu spominjalo na more. Na polnoć je slijedila tombola, za ku su se srićke mogle kupiti samo na balu. Tako su brojni dobitniki bili izvan Hrvatskoga Jandrofa, jer je nekoliko pred svim i poznatih Jandrofcev falilo na balu. Glavnu nagradu, veliku televiziju, je dobio Devinskonovoselac Oto Gregor.
Po tomboli, ka je durala prilično jednu uru, je prvi val gostov prošao, drugi oko dvi, kada su Koprive načinile kraću pauzu.

Koprive u novom sastavu

Koprive su bile u neobičnoj formaciji. Jur u Dolnjoj Pulji su bili prez Miklósa Kohutha, to je bilo i za Hrvatski Jandrof predvidjeno, jer u obadvi slučaji je istovrimeno igrao i Pinka Band. Pokidob je sada ubetežao bubnjar je došlo da daljnje promjene.

Robert „Miška” Harangozó je preuzeo bubanj, a Miklós Temmel je uskočio iz koprivove mirovine i preuzeo ulogu bugarijaša.

Pri Hrvatskom balu u Hrvatskom Jandrofu je bilo jilo uključeno u cijenu od 40,– eurov uz 5 eurov bon za bar. Dva različni meniji su stali na raspolaganje, uz mesnati i vegetarijanski. Jako lipo dekoriranu i ukusnu vičeru su servirali bijelimi rukavicami.

Po polnoći si je svaki gost mogao zeti zeljovu gustu mesnatu supu.

Kristijan Karall