Sve nove korona mjere valjaju naravno i za hrvatske priredbe, a predsvim i za zabavne priredbe.To znači obaveza cipljenja valja i med Hrvati i Hrvaticami, a valjaju pred svim i za sve one naše prijateljice i prijatelje iz „stare domovine“, med kimi je do sada bilo i brojnih onih, kim cipljenje do sada nije bilo toliko važno ili ki su do sada mislili da ćedu jur kako tako moći projti i bez cipljenja protiv COVIDA-19 — iz bilo kih uzrokov!

Vjerojatno se točno niti ne more reći i izviditi, zač su Hrvatice i Hrvati iz „stare domovine“ tako lijeni u pogledu na cipljenje. Morebit i zbog toga, jer su se u prošlosti bolno naučili da ne tribaju vjerovati oblasti i državnim ustanovam, da je bolje to ne vjerovati ča im oblasti velu, naredjuju ili odredjuju i da bolje svaki sām/a za sebe odluči ča je za njega/nju bolje. Ovo se tiče naravno i drugih zemalj, blizu ili u susjedstvu „stare domovine“ i ljudi iz tih zemalj, ki živu npr. u Austriji. Ti ljudi su pravoda dijelom i publika pri hrvatski priredba ne samo u Beču nego i u Gradišću. A i ove priredbe— isto kao i sve ostale — podližu sada sve oštrijim mjeram zbog pogibelji zaraze od korone i da bi se prepričila „eksplozija broja za raženih i onih kim je potribna intenzivna njega ili liječenje, a već nije dovoljno mjesta odnosno posteljev u bolnica. Različna naša društva i organizacije imaju jako zahtjevne plane i programe, ke bi željili ostvariti prem sve oštrijih zdravstvenih mjer. Pritom ćedu se kaniti a pred svim i morati držati odredab i mjer, a to bez uobičajenih iznimkov.

Stoji pred nami hrvatska kazališna i balska sezona. Za tradicionalne kazališne igre okolo Božića je jur pala odluka: neće ih ni ljetos biti zbog straha od korone. S pogledom na hrvatsku balsku sezonu je prvi bal jur otpovidan, naime za 13. novembra predvidjeni bal Tamburice Uzlop u Čelajevom malinu. KUGA u Velikom Borištofu svoj tradicionalni bal kani održati 8. januara, a Društvo za održanje hrvatske balske kulture u Beču sa sidišćem u Hrvatskom centru u Beču je odlučilo da ćedu na svaki način prirediti i održati ov ugledni bal — bilo pod kimi dozvoljenimi uvjeti, a naravno i tako da se držu svih naloženih zdravstvenih mjer i sigurnosnih uvjetov. 75. po redu a tim jubilarni, draguljasti Hrvatski bal u Beču će se održati 22. januara po staroj tradiciji u Parkhotelu Schönbrunn.

Organizatorom je pravoda jasno, da se u zadnjem hipcu more još sve srušiti, ali pod krovom Hrvatskoga centra su odlučili, da će biti bala — ako ne u punom opsegu, dakle varijanti A, onda će biti plana B, C ili D. Svakako je jasno i organizatorom a triba biti jasno i publiki, da ćedu se strogo morati držati mjer i da neće biti iznimkov niti kod gostov niti kod izvodjačev, dakle muzičarov.

Kategorije