Zbog nesigurne situacije oko koronavirusa je Hrvatsko kulturno društvo ljetos priredilo RECITAL virtualno. Školarice i školari izmed 8 i 14 ljet su imali mogućnost, da do konca maja pošalju video, kade recitiraju obaveznu i pjesmicu po vlašćem izboru. Obavezne pjesmice su ov put bile od Jurice Čenara, ki ljetos svečuje svoj 65. rodjendan. 10., 11. i 14. junija su člani stručnoga žiriji onda u uredu HKD-a u Željeznu ocijenili nastupe kandidatov/ic.

Po drugi put je HKD ponudio dvi grupe A i B za dicu sa dobrom jezičnom kompetencijom i za dicu sa slabijom jezičnom kompetencijom. Kot je rekla Katarina Zvonarić, organizatorica projekta, se ov format dici dobro vidi. Vidljivo je to i po broju sudionikov. Ukupno 135 dice se je naticalo u jednoj od trih starosnih kategorijov. Snimke se nažalost iz uzroka zaštite podatkov nećedu objaviti. Mjesto toga je žiri snimio kratki video-klip, kade se oglasu dobitnice i dobitniki ljetošnjega RECITALA.

PRVI DAN. Četvrtak, 10. junija, je počelo prvo kolo. Prezentirali su video-klipe školaric i školarov tretoga i četvrtoga razreda osnovne škole. Jurorice prvoga dana su bile Ljuba Palatin-Wild, Stefanie Fazekas i Tereza Grandić. Najprvo se je ocijenila 1. kategorija grupe B, u koj je sudjelivalo kih 30 dice iz osnovnih škol Filež, Cindrof, Trajštof, Dolnja Pulja, Uzlop, Veliki Borištof, Mjenovo i Pinkovac. Uz obaveznu pjesmicu Jurice Čenara „ura“ su si dica mogla izabrati pjesmicu. Obljubljene su i ovo ljeto bile pjesmice Miloradića kot na primjer „Krt“ ili „Pik, pik, pik“. Prvo mjesto je osvojio Filip Preselj iz Cindrofa. Drugo mjesto je položila Mira Buzanić iz Mjenova. Nika Šanjek iz Uzlopa dobila je tretu nagradu.

U kategoriji 1A, treti razred, je sudjelivalo kih 20 školaric i školarov iz osnovnih škol Cindrof, Dolnja Pulja, Uzlop, Veliki Borištof, Bajngrob i Kalištrof. U ovoj kategoriji je dobio Martin G. Hover iz Uzlopa. Drugo mjesto je položila Nina Horova iz Dolnje Pulje, a treto mjesto je dobio Moritz Vajković iz Bajngroba.

 

DRUGI DAN. Na 2. dan RECITALA 2021, petak 11. junija 2021., skupaspravili su se u dvorani HKD-a u Željeznu jurori Gerti Vuković, Dorotea Zeichmann i Konstantin Vlašić, da bi najprvo ocjenili školare iz 1. kategorije, grupe A (4. razred osnovnih škol). Zastupana su bila dica iz OŠ Filež, OŠ Cindrof, OŠ Trajštof, OŠ Dolnja Pulja, OŠ Uzlop, OŠ Bajngrob, OŠ Kalištrof i OŠ Rasporak. Školari su ovo ljeto recitirali virtualno. Oni i njevi učitelji snimili su prinose i je poslali prik WhatsAppa na HKD. Obavezna pjesma u ovoj kategoriji je bila pjesma „ura“ Jurice Čenara, a druga pjesma po slobodnom izboru. Dobitnice prve kategorije četvrtoga razreda je bila Leni Strommer iz Uzlopa. Na drugo mjesto je dospila Ana Maueršić iz Bajngroba, a treto mjesto je osvojio Matej Jovović iz Fileža.

Kot slijedeće ocijenili su jurori školare i školarice 2. kategorije, grupe B (1. i 2. razred sridnje škole ili gimnazije). Obavezna pjesma u ovoj kategoriji je bila pjesma Jurice Čenara „jezik“, a druga opet po slobodnom izboru. U ovoj kategoriji sudjelovali su školari i školarice iz sljedećih škol: Gimnazija Niuzalj, Dvojezična sridnja škola Veliki Borištof, Gimnazija Borta i Sridnja škola Sv. Mihalj. U drugoj kategoriji, grupa B je dobila Katica Zvonarić od Dvojezične nove sridnje škole Veliki Borištof. Drugo i treto mjesto su osvojili školari Savezne Dvojezične gimnazije Borta: Štefan Jugović položio je drugo, Simon Palatin treto mjesto. (Dorotea Zeichmann)

 

TRETI DAN. Treti dan, pandiljak 14. junija, je žiri poslušao snimke iz dvih kategorijov, naime kategorije 2A i kategorije 3A i 3B. Svaki sudionik je snimio obaveznu pjesmicu. Pjesmice „Jezik“ u 2. kategoriji i „Sidim“ u 3. kategoriji čule su se u najrazličitiji varijacija. Pjesmice po slobodnom izboru našle su se od Antona Leopolda, prik Doroteje Zeichmann, do Agnjice Čenar-Schuster.

Žiri se je svaki dan minjao, no svaki put je bio ki iz sjevera, iz sredine i iz juga nazočan. To su bili (bivši i budući) učitelji i osobe, ke se bavu literaturom. Pandiljak se je žiri sastojao od Kriste Palatin, Martine Špiranec i Ane-Marije Sagmeister. Gledalo se je na sigurnost teksta, naglasak, ali i nastup diteta. Za to, da si žiri dobro more pogledati sve snimke, skrbio se je Tome Janković. Priredio je jur unajpr prezentaciju, ku se je moglo pogledati na velikom ekranu u uredu HKDa u Željeznu. Da bi svi doznali dobitnike, smili su se i člani žirijov postaviti pred kameru. Za svaku kategoriju je načinjen kratak video, kade se oglašaju prva tri mjesta. Video je HKD objavio u četvrtak, 17. junija na svojem YOUTUBE-kanalu.

Pandiljak je žiri odlikovao u 2. kategoriji, grupa A Saphiru Lehner iz Gimnazije Željezno. Za njom su položili Feliks Gneiss iz Gimnazije Gornje Pulje i Nico Panzenböck iz Dvojezične nove sridnje školeVeliki Borištof drugo i treto mjesto.

U 3. kategoriji, grupa A je dobio Luca Zehethofer iz Terezijanuma pred Katarinom Zauner iz Gimnazije Željezno i Ane Berzković iz Sridnje škole Sveti Mihalj. Prvo mjesto u kategoriji 3B je osvojila Helena Knor iz Savezne Dvojezične gimnazije Borta. Drugo i treto mjesto su položili Malindi Mrkonjić i Leona Grabovac iz gimnazije u Željeznu.

Vidilo se je, da su dica i dalje motivirana se naučiti pjesmice poznatih gradišćanskohrvatskih autorov i autoric. Broj sudionikov na svaki način kaže, da se i dalje isplati djelati na ovom formatu. (Martina Špiranec)

Slike