Na Osnovnoj školi Trajštof su kume čitanja gradišćanskoga Črljenoga križa jur dugo dio školske svakidašnjice. Ova posebna ponuda se u selu na Poljanci nudi i na hrvatskom jeziku.

Trajštof – U svakom kotaru Gradišća su kume čitanja (Lesepatinnen) Črljenoga križa na osnovni škola aktivne: Jednoč do dvakrat u tajednu dobrovoljke i dobrovoljci s dicom skupa čitaju i tako na primjer podupiraju samosvist u svakidašnjici, poboljšanje školskih rezultatov dice i orijentaciju u multikulturalnoj sredini. Jur od utemeljenja je Obrazovna direkcija Gradišće usko povezana s ovim programom Črljenoga križa. Kroz dobru kooperaciju sa svimi odgovornimi, pred svim i sa školskimi direktoricami i direktori, je ova ponuda nastala u medjuvrimenu velik uspjeh i obogaćenje.

U Trajštofu je jur bivši direktor Manfred Vlašić integrirao kume čitanja u školsku svakidašnjicu i nastavu. Ali stoprv od 2022. ljeta se je skupno čitanje proširilo od nimškoga i na hrvatski jezik. „Kad smo dvojezični sam si mislila, da moremo ponuditi i po hrvatsku. Počeli smo u ovom školskom ljetu, a dica rado prihvatu ovu ponudu”, je izjavila direktorica škole Elisabeth Morri prema Hrvatskim novinam.

Zanimanje dalje raste

Sudjelivanje pri programu kumov čitanja je za svu dicu dobrovoljno. U Trajštofu su se u ovom školskom ljetu najavila četira dica za ovu posebnu nastavu na hrvatskom jeziku. U okviru ponude čitaju dica s kumom čitanja kratke povidajke i druge tekste i onda prevodu pojedine riči i rečenice, ke jur poznaju, je razložila Elisabeth Morri. Tako da razumu smisao teksta.

U centru pažnje ali ne samo stoji poboljšanje sposobnosti čitanja na nimškom odnosno hrvatskom jeziku, nego pred svim i cilji da dica nastaju samostalnija i razumu ča zapravo čitaju. U prispodobi s čitanjem na nimškom jeziku, su teksti i rečenice u okviru hrvatske ponude kumov čitanja malo jednostavniji. „Ide za to, da školarice i školari logično povezuju smisao tekstov”, tako direktorica trajštofske osnovne škole.

Za skupno čitanje na hrvatskom jeziku u Trajštofu je odgovorna Danijela Jurković iz Uzlopa. Ona je od oktobra prošloga ljeta počela dobrovoljno djelati kot kuma čitanja Črljenoga križa u osnovni škola u Trajštofu i Česnu. Pokidob ima sada u penziji već slobodnoga vrimena, se je u njem kanila dobrovoljno angažirati na socijalnom polju, za društvo i ljude, je Uzlopka rekla u razgovoru s Hrvatskimi novinami. Još kad je djelala na zemaljskom sudu u Željeznu se je zanimala za ponudu kume čitanja, ali zbog vrimenskih uzrokov to onda još nije bilo moguće.

„Ja, kao ravnateljica škole, sam jako zahvalna i gizdava na to, da smo Danijela Jurković i ja imale ovu ideju. Mi bi svakomu ditetu morali dati još već mogućnosti za učnju našega hrvatskoga jezika,” je istaknula Elisabeth Morri. Ona si more u ostalom dobro predstaviti proširiti hrvatsku ponudu kume čitanja u dojdućem školskom ljetu jer je interes od strane školaric i školarov bio jako velik.

Gdo se zanima za posao i zadaće kume čitanja, odnosno kuma čitanja, se more informirati na webstranici gradišćanskoga Črljenoga križa.

Dijana Jurković

Kategorije