Uz ženski zbor Glasi pod peljanjem Nataše Mirković pri vrhunskom muzičkom festivalu »Imago Dei« u dolnjoaustrijskom Kremsu je nastupio i Vokalni ženski sastav Kolo-Slavuja pod peljanjem Filipa Tyrana. Pri koncertu u Klangraumu, predivnoj crikvi ka je pretvorena u koncertnu dvoranu, petak, 11. marca navečer sudjelovalo je kih 50 umjetnic i zborov iz različnih domaćih i strani kako kulturov tako i muzičkih svitov.

KREMS — Nekadašnja minoritska crikva u centru Kremsa, jur davno pretvorena u druge svrhe, dokle je konačno nastala hram kulture, koncertna dvorana s odličnom akustikom i nevjerojatnimi mogućnosti za najrazličitije priredbe.

Umjetnička peljačica ovoga festivala »Imago Dei« (slika boga), Nadja Kayali se je skupa s muzičkom peljačicom ovoga posebnoga dijela programa s naslovom »Imago Deae« (slika boginje) sjetila i folklornoga ansambla Kolo-Slavuj a posebno i ženskoga glazbenoga sastava ovoga nadregionalnoga ansambla gradišćanskih Hrvatov i je odlično ugradili u večernji program, ki je imao vrhuncev kako stilski tako i polag muzičkih žanrov i je bio jako raznolik a sigurno i neobičan za domaću publiku. Od hrvatskih, bosanskih i srpskih narodnih pjesam do arapskih i kurdskih predivnih i pirovnih jačak Basme Jabr i Sakine Teyna ovo je bila i odlična pozornica za vlastite kompozicije ke su dijelom ličile jako na džez odnosno na vlasitite od kompozitoric kreiranih stilov — bilo to Beate Wiesinger, Anna Anderluh ili Golnar Shahyr.

Kako je rekao muzički peljač ansambla Kolo-Slavuja, Filip Tyran — ki je takaj i dirigirao dio koncerta — ova priredba s jedne strane je kazala vrhovni muzički nivo a s druge strane pokazala kako muzika spaja različne kulture.

Uz malo domaće obojenih očaljev moglo bi se reći, da su Koloslavujke (gdo zna za Ladarice, će imati predstavu u ki smir to ide) i ženski zbor Glasi bili vrhunac ovoga koncerta. Ali je bilo i toliko toga drugoga, za mnoge morebit znamda i neobičnoga ali tim čim zanimljivijega. Iako je svaki takorekuć za sebe nastupao, je bila najveća poruka ovoga istaknutoga večera prezentirati se skupa u jednom konceptu. Bilo je namjerno jako različnih muzičkih stilov od free-jazza do jako folklornoga jačenja i žene su jasno dominirale pozornicu.

Na pozornici da su zapravo bile samo žene, zvana jednoga čelista i Filipa Tyrana samoga. Neki glasi da su bili fenomenalni i su polag Filipa Tyrana imali kvalitet svitskih zvijezdov — je rekao za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. I to ne samo ča naliže zbore nego i naravno i soliste.

Kako je uz ostalo rekao Filip Tyran o muzičkom večeru u Kremsu petak, 11. marca, ki je stao u znaku ženske muzike i zbog toga dostao geslo »Imago Deae« „...škoda je, da je bio koncept koncerta predvidjen samo za jedan put...“. Ov Muzički festival »Imago Dei« u Kremsu dura još do 18. aprila.

Znajući za organizatorske sposobnosti Nadje Kayali, odgovorne i za radio-emisiji Pasticcio u Ö1 i za glazbene, kompozitorske i druge vještine Nataše Mirković moglo bi se zapravo očekivati još i druge ovakove ili slične suradnje.

Slike