Študirati, a ujedno upoznati novu kulturu, regiju i jezik. O tomu sanja bezbroj ljudi. Tri gradišćanske Hrvatice trenutno živu ov san na razmjeni u Zadru.

Zadar – Grad na sjeverozapadnom dijelu Ravnih kotara direktno uz Jadransko morje će najvećim dijelom ljudi biti u spominku zbog ljetnih odmorov. Ili su se trajektom vozili na bliže ili daljnje otoke ili su se na ljetni večer šetali na rivi, pozdravili sunce i slušali poznate morske orgulje.

Trim gradišćanskim Hrvaticam Zadar nije samo mjesto odmaranja nego mjesto študiranja. Gerištofka Nina Buranić, Dolnjopuljanka Sophie Wimmer i Vulkaprodrštofka Maria Linzer študiraju kot študentice pedagogike za primarni stepen na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu sada jedan semestar u sklopu erasmus-razmjene u Zadru.

Uzroki za semestar izvan Austrije su različni. Kot povida Nina Buranić, kanila je i koč upoznati študentski život i ćut samostalnoga života dalje od doma. Boravak u Zadru nije nje prvi put izvan domaćega gerištofskoga gnjazda. Pred študijumom je tako bila u Engleskoj i djelala kot au-pair. Njoj se osebujno vidi internacionalni flair, kontakt s ljudi iz različnih zemalj i mogućnost, družiti se s njimi.

Posebni raspored za erasmus-študente

Študentice Pedagoške visoke škole u Željeznu su došle u Zadar s podupiranjem programa Europske unije erasmus. Štipendij im financira smješćaj i jilo i ku-tu kavu, se šali Buranić. A zač uprav Zadar?

Ondešnje sveučilišće da je bilo na listi onih institucijov, ke nudjaju prikladne programe za študijum elementarne pedagogike, a zvana toga je na morju. Iako se školski sustav u Hrvatskoj malo razlikuje od austrijskoga – osnovna škola dura u Hrvatskoj osam ljet – su študentice imale mogućnost zibrati predmete u ki se specijaliziraju na manju dicu.

Kot je povidala Nina Buranić, postoji katalog s prikladnimi predmeti za erasmus-študente. Pokidob ona i nje kolegice nisu imale jezične barijere su mogle pohoditi i hrvatske predmete. U drugi predmeti adaptiraju profesori nastavu ili ju držu na engleskom jeziku.

Gusti program za erasmus-študente

Uglavnom da je engleski jezik za erasmus-študente važan jezik. Ljetos ima 70 erasmus-študentov u Zadru, čuda njih je iz Poljske ili Nimške. A svi skupa se najvećim dijelom pominaju po englesku.

Iako da na sveučilišću imaju kontakt s domaćimi študenti, imaju kot erasmus-študenti velik izbor programa, organiziran direktno za nje. Svaki tajedan da imaju program, večernje igraonice, utakmice u odbojki ili karaoke su samo neke točke programa.

Uzato su mlade študentice i čuda putovale po Hrvatskoj. Tako su bile u nacionalni parki Krka, na Plitvički jezeri, u Paklenici i u Dubrovniku, a i na Kornate je bio ponudjen izlet.

Automatizirati svakidanji jezik

Kot je rekla Nina Buranić se žitak erasmus-študentice odvija velikim dijelom na engleskom jeziku. Svoj standardni jezik iz školskoga vrimena da je ipak opet obnovila. Svakidanji jezik kod kupovanja, u kafići i restorani se jednostavno automatizira i nastaje normalan. Skoro tako normalan kot žitak u Zadru. Još do julija moru uživati u študiju u Hrvatskoj na morju.

Tereza Grandić