Zadnji tajedan je pri prvom kolu sudjelivalo 79 dice u tri starosni kategorija. Žirija je odabrala devet finalistov ki ćedu se naticati za tri glavne nagrade uz pratnju PAX-ov.

Po dvi ljeti je Hrvatsko kulturno društvo opet priredilo naticanje u jačenju „Gradišćanska jačka mladih”, kratko Grajam. Termin nije bio kot do sada u februaru nego 9. junija. Raspisane su bile četire starosne kategorije, u prvoj je bilo najveć dice a u četvrtoj je bilo premalo kandidatov tako da je ispao ov krug.

Zvana termina je bila jedina veća promjena prema zadnjim naticanjem da je Verena Zeichmann pelja ov projekt za HKD. U žiriji su ljetos sidili Marko Kölbl, Aleks Vuković i Palo Maly. Prilično polovica svih kandidatov je nastupala sama, bile su ali i grupe od dvih i već jačkarov. Neki su imali i vlašće tancoše.

U prvoj kategoriji, treti i četvrti razredi osnovne škole, je nastupalo 27 grupov s ukupno 44 dice. U finale su došli Noah Giefing, ki se je sam pratio na gitari (Marica rožica, Nek živi ljubav), Anna Marija Šumić (Veselo je društvo naše, Život nije siv) i Sanja Balasković (Daleki su i prez kraja puti, Uzbuna). U drugoj kategoriji, prvi i drugi razred sridnje škole, je bilo devetnaest dice u dvanaest grupa. U drugo kolo su došli Lorenz Palatin (Lipo ti je čuti, Žuto lišće ljubavi), Magdalena Milodanović (Šurlali su si junaki, Okus Mentola) i Dominika Encingerova (Oj Jelena Jelena, Sad kada došla si).

U tretoj kategoriji, treti i četvrti razredi sridnje škole, je bilo najmanje sudionikov. Od šesnaest dice u osam grupov su došli u finale Katica Zvonarić (Nasred paradižoma, Kad ćemo se probuditi), Dorica Kuzmić (Čija j’ hiža, Šuševo) i duo Julija Jandrisović i Enya Melina Kulović (Divojčica j’ rože brala, Sad kad ti si tu).

U finalu, 24. junija u Kugi, će ovih devet finalistov nastupati s istimi jačkami. Narodna će biti uz playback a drugu jačku ćedu finalisti zajačiti uz pratnju PAX-ov.