Kazališna grupa Novo Selo se je ljetos odlučila za kazališnu igru. Ostala je povezanost s Hatskim kolom. Tako glumci jaču tijekom kusića, a to sve pred novom suvrimenom kulisom.

Novo Selo – U petak 10. maja je kazališna grupa Novoga Sela po prvi put predstavila poznat kusić Jedna laž drugu lovi. Jedanaest glumcev je u dvi čini dobro zabavljalo brojnu publiku. U pokusu osvidočiti kontrolorku socijalnoga ureda (Bianca Flenreisz u ulogi Paula Šimetića) o postojanju svih izmišljenih betegov i osobov nastaje ta lažni konstrukt sve veći i veći a isto tako i broj mrtvih osobov.

Prem toga ipak sfaljuju realni ljudi, jer gazda Petar Labud (koga izvanredno glumi Štefan Blašković) si je izmislio brojne dodatne osobe samo za socijalni ured. Teško je bilo slijediti ki je bio ki, uopće kad se je i Viktor Golumba pretvorio od podstanara Juloa Bučića u Francu Labud, ženu Petra, ku je zapravo glumila Monika Thaller.

U ovom mišanju ulogov i spolov se je teško našao doktor Zdravko Pajrić (Kristijan Ladić), ki je bio terapeut za hištvo. Sa zastavom u farba pasca/kanice je jačio u svojem nastupu kot jačkar za slobodnu ljubav.

Kantor Martin Miletić je ljetos igrao sličnu ulogu ku redovito u selu vrši. On je bio zajedno s Viktorom Divošom grobar. Ove je angažirala Jelena Horvath (Štefanie Kustrić), suradnica ureda ki se skrbi za familije, kad je dočula o smrti Juloa Bučića – daljnja laž Petra Labuda.

A kad dojdu peljačica socijalnoga ureda Milka Farkaš (Ana Marija Lončar) i Frida Werdenić (Mia Ermler) ka je Juloeva zaručnja se još jednoč zaoštri situacija.

Najnovija i najmanja, ali ne najmladja glumica sastava je Kristine Pethö. Ona je od početka igrala mušku ulogu strica Jure Labuda, ki je kot bolničar pomagao Petru Labudu pri vkanjbi socijalnoga ureda. Pokidob su se i glumci ponekad teško – ki je koga rodio – je suflerka/šaptalica Kasilda Miletić imala čuda posla.

Muzika važan dio novoseoskoga kazališća

I ljetos je kazališna grupa Novoga Sela uključila Hatsko kolo u produkciju. Režiserka Margit Huber-Roth je sastavila tekst i izabrala jačke za ov kusić. To su zvećega poznate jačke ke su dostale novi tekst, za koga je bila nadležna opet Huber-Roth. Nisu to bile svenek samo hrvatske jačke kot Hajde da ludujemo nego i svitski hiti kot Time to say goodbye.

Jedna jačka je bila sasvim nova. Ča si ljudi sve izmislu je napisala Margit Huber-Roth a uglazbio je nju Branko Kornfeind, ki je peljao tamburaški orkestar pri predstava. Ov je bio ljetos na desnu stran pred pozornicom.

Skoro svi glumci su tako imali priliku, da uz svoje dramske sposobnosti pokažu i muzičke kvalitete.

Nove kulise

Za ljetošnju predstavu je kazališno društvo preskrbilo nove kulise. Ovo su elementi ki se upotribljavaju na velesajmi i ki se moru lako složiti. Tako nisu imali vrata nego samo prolaze. Ovo je u Novom Selu potribno, jer na razliku od Klimpuha ili Fileža moraju po sezoni sve poramati iz seoske dvorane.

Poboljšala se je i situacija rasvitljenja. Trimi dodatnimi reflektori su bili glumci znatno bolje za viditi.

Na Majkin dan, za tretu i poslidnju predstavu su priredili kavu i kolač uru pred predstavom. Na početku predstave je Huber- Roth pjesmicom pozdravila sve majke.

Najveć gostov je došlo u subotu na predstavu, onda su bili i člani partnerske grupe iz Fileža na predstavi. Na premijeru petak su došli klimpuški glumci.

Kristijan Karall

Kategorije