U srijedu, 10. maja, je Celindofac primio nagradu za svoje djelovanje u korist GH. Priredbu u punom Centru su oblikovali Tamburica Celindof i zbor Otvorena srca.

Beč – Od 2008. ljeta dodiljuje sedmeročlani žiri nagradu Hrvatskoga centra Metron ljudem, čije je djelovanje povezano s gradišćanskimi Hrvati se je posebno istaknulo. Kot je razložio Petar Tyran, ki je zastupao glasnogovorača žirija Rudija Gregorića, je nagrada Metron dobila ime po Demetru Karallu. Dugoljetni predsjednik Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču, komu su ljudi govorili „Metro“, da je bio i ostao mjera i uzor za stan u četvrtom bečkom kotaru. Grčka rič za mjeru „metron“ da je stoga bila pravo ime za nagradu. Nagrada da nije pinezna nagrada, nego priznanje, ko se uruči u staklenom obliku, dizajnirano od Filipa Haucka-Tyrana.

Metron za 2022. ljeto su jednoglasno dodilili Heincu Grausamu. 78-ljetni rodjeni Bečan se je istaknuo svojim velikim angažmanom za gradišćanske Hrvate osebujno u korist Celindofa, kamo se je doselio. To se je vidilo i u Hrvatskom centru. Ta je naime pri dodjeli nagrade u srijedu, 10. maja, bio pun prijateljev i kolegov iz različnih društav i organizacijov. Grausam je aktivan u HKD-u, u tamburaškom društvu u Celindofu, a isto je bio član zbora Otvorena srca. Tako je i bilo lako znati, gdo će oblikovati priredbu. Pozdravila je goste Tamburica Celindof, čiji je predsjednik bio Grausam od utemeljenja 1990. ljeta do 2022. ljeta. Celindofski tamburaši su predstavili rodoljubne jačke, opisujući lipote Celindofa.

U ime Hrvatskoga centra je pozdravila Gabriela Novak-Karall sve nazočne i je naglasila, kako je važno, da je Hrvatski centar uvijek otvoren za sve ljude. Heinc Grausam ima isto tako povijest u Hrvatskom centru. Devet ljet je onde pohodio tečaje hrvatskoga jezika, bio u proširenom odboru HGKD-a i jačio u zboru Otvorena srca, ki je na ovoj priredbi jačio za njega. Otvorena srca imaju početo od ovoga ljeta novu peljačicu Enu Romić, ka je imala prvi nastup sa svojimi ženami. U medjuvrimenu se naime pretvorio mišani zbor Otvorena srca u ženski zbor. One su predstavile tradicionalne jačke iz regijov gradišćanskih Hrvatov i iz Hrvatske.

Predsjednica Hrvatskoga centra Terezija Stojšić je pred predajom staklene nagrade rekla to, ča si vjerojatno jako čuda ljudi u našoj sceni misli: „Dugo nisam znala, da ti nisi Hrvat. Jedan, ki je za mene bio svenek Hrvat.“ Ove rečenice će vjerojatno potpisati veliki dio ljudi, a Grausam je tim i pokazao, da nije samo rodni stan potriban, da nastaneš jedan od najpoznatijih aktivistov iz Celindofa.

Sam Grausam je bio vidljivo ganut i rekao, da je bio presenećen, da će dobiti ovu nagradu. Nikada, da si ne bi bio mislio, da ga drugi tako vidu, kot je to izrazio Joži Buranić u svojoj laudaciji. Zahvalio se je dakle toj nepoznatoj osobi, ka ga je predložila za ovu nagradu, a zahvalio se je i svim sprohodnikom, ki su ga podupirali, akceptirali i izdržali.

Tereza Grandić

Kategorije