Imate preveć posla? Ste stalno u stresu? Onda pomaže jedno: delegirati zadaće. To je bitna strategija človika, ki je uspješan. On sam djela ono, ča najbolje zna, a sve drugo prepušća drugim.

 

Delegiranje u idealnom slučaju more biti win-win-situacija, i obadvi strani profitiraju.

 • Delegiranje je garant za to, da se dobene vrimena za bitno.
 • Gdo dobro zna delegirati, ima manje stresa.
 • Pritisak na poslu nije tako velik, ar velik dio neugodnoga djela obavljaju drugi.
 • Šikanim delegiranjem se ostvaruju bolji rezultati, ar se na ta način ishasnuje potencijal drugih.
 • Delegiranjem suradniki rastu sa svojom zadaćom.
 • Delegiranjem se človik nolens volens nauči imati povjerenje u svoje suradnike.

 

To dobro gluši, a ipak mnogi sumljaju, da delegiranje funkcionira i ne kanu ništ dati s ruke s opravdanjem: „Moje zadaće mi nijedan ne more obaviti…“ — To velu zvećega oni ljudi, kim je ionako preveć navaljeno. Oni protiv delegiranja znaju mnoge argumente:

 • „To mi nijedan tako dobro ne more udjelati.“
 • „Samo ja garantiram za kvalitet.“
 • „Dokle komu objasnim, ča je potribno, sam si sama udjelala.“
 • „Ja moram kontrolirati, drugačije neće funkcionirati.“
 • „Nijednomu ne morem navaliti ovu ili onu zadaću.“

 

Mnogi skeptičari mislu, da je nijedan ne more zaminiti, ki bi sve udjelao tako perfektno kot oni sami. S tim osvidočenjem človik sam sebi otežava. A ako se obeteža? Će se srušiti svit? Vjerojatno ne, i zato je delegiranje ipak opcija, da si človik obdrži zdravlje.

 

Poteškoće s delegiranjem imaju osebito ljudi, ki su naučni držati hatke u svoji ruka. Ali delegiranjem se ne prepušća drugim kontrola nad posli ili još i autoritet. Delegiranjem se dobiva vrimena za sebe i vlašće potriboće.

 

Da bi planirani posao tekao organizirano, se mora znati dobro isplanirati vrime, da se ne bi trošilo na nepotribna dugovanja na škodu kvalitetnoga djela. Ključ delegiranja postoji u tom, da se definiraju konkretne zadaće. Princip „do it yourself“ ili „udjelaj si sam(a)“ oslanjajući se samo na svoje snage, ima kot posljedicu preopterećenje vlašće djelatne snage.

(Agnjica Schuster)

Kategorije