Med svoje nakane za buduće djelovanje broji novi predsjednik gradišćanske Gospodarske komore i pojačanje veze u Hrvatsku. Jasno se je izrazio protiv državnoga vlasničtva.

Andreas Wirth iz Štikaprona je početo od 27. septembra novi predsjednik gradišćanske Gospodarske komore (WK). 40-ljetni pelja uz novu funkciju nadalje i njegovo poduzeće Elektro Wirth u Štikapronu, ko je osnovao 2008. ljeta. Od 2013. pelja sa svojom ženom Petrom i regionalnu trgovinu Dorfladen ka je i partner Pošte, a isto tako nudi službu čišćenja. Od 2016. ljeta nudu s Mama kocht ručenje i objed.

HN: Vi ste sada na čelu Gospodarske komore u Gradišću. Je to bio nekada vaš cilj?

Andreas Wirth: Cilj da, ali ne u ovom kratkom času, kot se je to sada dogodilo. Cilj je bio, da ću znamda nekada nastati predsjednik WK-a. Po funkciji zemaljskoga obrtničkoga meštra i dugoljetnoga saveznoga obrtničkoga meštra sam si mislio da ću se nekada odlučiti znamda imati kot cilj funkciju predsjednika u Gradišću. To se je ali jako friško dogodilo, da je Peter Nemeth rekao dosta, još pred svetačnošćom 100 ljet (GK u Gradišću), i mi rekao, ti bi odgovarao za ovu funkciju, ne bi ju kanio preuzeti?

Sada sam morao predati 11 funkcijov u jako kratkom vrimenu, da morem preuzeti ovu funkciju, ča je bilo i malo turbulentno. Konačno sam od 27. septembra u službi, ča mi načinja jako čuda veselja. Lipa zadaća ali i jako velika zadaća podupirati poduzeća i zastupati zanimanja svih.

HN: Vi ste i poduzetnik. Vaše poduzeće stalno raste, koliko ste još u poduzeću aktivni?

Wirth: Ja sam jutarnji človik. Ja se svaki dan u peti stanem. Onda imam do deveti lazno, da se skrbim za moje poduzeće. Po deveti počinje djelo u WK, odvisno koliko djela je. Otpodne sam onda opet dvi-tri ure u poduzeću a zvečera opet na priredba WK. Ti moraš biti jako dobro organiziran, drugačije nije moguće biti predsjednik i peljati poduzeće sa skoro 70 namješćenih. Ali ča moram i reć, prez moje žene, ka me jako podupira, bi ovo ne bi bilo moguće.

HN: Gradišće je mala zemlja, kade skoro svaki svakoga pozna. Je to velika razlika u prispodobi s vašom bivšom saveznom funkcijom?

Wirth: Moja mriža je bila jako velika na saveznoj razini, od ministarstav i ministrov. To mi je jako pomoglo i sada u mojoj novoj funkciji. A mi sada od 27. septembra idemo po svi Stackholderi u Gradišću, početo od zemaljskoga poglavara ča do biškupa. Ovde si gradim sada moju mrižu u Gradišću. Pri tom jako pomaže i moja savezna mriža. Tako na primjer 2024. ljeta će biti jako zahtjevno ljeto, jer se kaže gradjevinsko područje jako slabo. Ovde smo sklopili jur kontakte s ministarstvom financijov kade jur sada znamo, da će dojduće ljeto stati oko 500 milioni eurov podupiranja na raspolaganje za obnavljanje i saniranje. S tim stoju friško pinezi na raspolaganje da gradjevinski sektor i popratni gradjevinski sektor ne propade i da more dalje djelati. A ova podupiranja neka budu i uzrok, da mušterija investira i naruči. Tako moremo osigurati i očuvati djelatna mjesta, ča je jako važno.

Mrižu u Gradišću – Gradišće je jako rastegnuto, ča nije tako lako za djelovanje na razliku od Beča kade je jedna trgovina uz drugu – sada postepeno gradimo sa Stackholderi, poduzeći, društvi i organizacijami. A to mi načinja čuda veselja.

HN: Kako vidite vi gospodarsku situaciju poduzećev u Gradišću?

Wirth: Zapravo imamo jako tešku situaciju. Mi imamo tri krize za nami. Imali smo koronu, manjkanje materijala i visoke stroške za energiju. Mi smo dostali čuda podupiranj pred svim od savezne strani. Na zemaljskoj razini postoji ta ćut, da zemlja drži poduzeća jako na distancu. Jednostavno odredjene akcije kot na primjer sve veće državno vlasničtvo kod ponude busov ili kod planiranja nije na korist poduzetnikov, a to mi ne moremo odobriti. Za nas kot WK je važno zajedno djelovanje. Mi kanimo sa Zemljom Gradišće skupa djelati, a ovde falu meni momentano neke mjere. Mi se sada pokušavamo dogovoriti sa zemaljskim poglavarom i zemaljskimi savjetniki da stvorimo paket za konjunkturu da moremo napredovati. Jer kot rečeno, ova troja ljeta s koronom, manjkanjem materijala i visokimi stroški za energiju još nisu mimo. Težak čas će još dojti i će nastati još masivniji.

HN: I pri 100. obljetnici WK i vi ste sada spomenuli sve veće državno vlasničtvo u Gradišću. Si znate vi predstaviti kakove protestne akcije WK?

Wirth: Državno vlasničtvo je zaistinu problem. Ja mislim, da sada škodi poduzećem, dugoročno gledano ali cijelomu Gradišću, jer državno vlasničtvo još nikada nije funkcioniralo. Mi tim ugrožavamo djelatna mjesta, masivno. A to vidimo i sada kažemo nato. Svejedno je li su to bili busi, ili gradjevinsko područje, to je ljeta dugo dobro funkcioniralo i za Gradišće. A ja ne razumim, zač se jedno kolo, ko je dobro bižalo počne kočiti, zač se načinjaju nove prepreke, ja bi još i rekao, zač se s toga krugloga kola otkine jedan dio? A to se sada dogadja! Zato sam kod državnoga vlasničtva jako oprezan, ja bi rekao još i da sam suprotivnik.

HN: Jedna druga velika promjena prošlih ljet u Gradišću je minimalna plaća od 2.000,– eurov za svakoga. Ča je vaše mišljenje ovoj odluki?

Wirth: Mi se intenzivno zalažemo na području obrazovanja, da se odredjene ure proširu, kade se školari nauču osnovne riči i značaj: Promet, dobitak, bruto, neto. To su važne stvari ke se moraju u školi naučiti, da se ne stane kot u Gradišću kade postoji neto plaća ka je bila mišljena kot bruto plaća. A ta škoda je u medjuvrimenu masivna. Kot znamo su brojne općine s ovom minimalnom plaćom financijelno preopterećene. A ja mislim da će i Zemlja Gradišće biti s ovimi plaćami preopterećena. Jer samo dug načinjati nije rješenje.

HN: Gospodarska komora je pred kratkim svečevala 100. obljetnicu postojanja. Kako vidite vi budućnost GK recimo za 20 ljet?

Wirth: Pred 100 ljeti je bila teška gospodarska situacija. GK se je zgradila s čuda hrabrosti i velikim zalaganjem i angažmanom poduzeć, ka su se zalagala za druge – onda još nije bilo današnjih funkcijov i organizacije. Ja pretpostavljam da imamo aktualno znatno već djela i već stresa, a sada moramo najti skupni put, kade ću još ufam se ljeta dugo kot predsjednik na raspolaganje stati. Kako dugo još ne morem reći. Ali morem reći, da će biti budućih 100 ljet jako zanimljivo kad će se cijeli svit digitalizirati. Digitalni svit će biti friže ovde nego predstavljeno. On nas aktualno poplavi kot to kažu brojni cyber-napadi. Ja mislim da ćedu poduzeća ovde tribati veliko podupiranje, a ja se ufam, da ćemo mi kot GK moć nuditi tu pomoć.

HN: A kako vidite vašu budućnost u gradišćanskoj GK?

Wirth: Ada morem reći, da se ćutim ovako jako dobro. Ja morem reći, ja sam bio jur na saveznoj razini, i se ćutim sada za djelovanje na zemljskoj razini … jo, ja mislim da mi se bolje vidi u Gradišću.

HN: Imate vi kakovo geslo?

Wirth: Moje geslo je: Ta ki kani, ta i more! Ovu rečenicu je zapravo moja mama rekla meni na moj prvi dan kot inuš. Onda sam bio jako nervozan kad sam se u poduzeće vozio i onda mi je rekla: „Ti ne pravaš biti nervozan, ta ki kani, ta i more.” Ovo geslo sam upotribio kod svakoga projekta. Ako se stoji za čim, i se kani ča dostignuti onda se i more. S ovim geslom živim jur od onda.

HN: Vi ste gradišćanski Hrvat i imate jezičnu prednost. Ukoliko kanite intenzivirati sudjelovanje s Hrvatskom?

Wirth: Gradišće živi od šarolikosti. Je li sada madjarski, hrvatski ili nimški. Ja mislim to povezuje. A moj način je graditi moste. I ja se ufam, da moremo i na hrvatskoj razini koristiti ovu našu mrižu i da se moremo onde pozicionirati.

Kristijan Karall

Kategorije