U virtualnoj sjednici u četvrtak,10. decembra Savjet zahrvatsku narodnu grupu znazočnost već od tretine savjetnikovje zaključio predlogo podiljenju subvencijovza 2021. ljeto. Još pred timje ov savjetodavni gremij je d -noglasno odobrio predlog,da su HRVATSKE NOVINE tamedij gradišćanskih Hrvatov,ki će dostati podupiranje iznovo stvorenoga lonca za m e -dije. Ali zato je Hrvatskoštamparsko društvo ispalo izlonca za podupiranje društvai organizacijov. Druga veći n -ska odluka se je ticala pred -loga Savjeta na Savezno ka n -celarstvo, koliko subvencijedodiliti komu društvu.

Predsjednik hrvatskoga Savjeta za narodnu grupu, Stanko Horvat je rekao po ovoj virtualnoj sjednici sa zastupniki Saveznoga kancelarstva i savjetniki, da ćedu HRVATSKE NOVINE dostati podupiranje iz vlašćega lonca za medije. Iz toga lonca ćedu Hrvatske novine biti jedini medij gradišćanskih Hrvatov. Horvat očekuje znatno povišenje budžeta HRVATSKIH NOVIN, od sadašnjih 145.000 na oko 300.000 eurov. Dosadašnju svotu savezne subvencije od 1.110.000 €, ku su imali 27 ljet dugo na raspolaganje, je aktualna Savezna vlada povišila na 1.450.000 €. Podilili su alikvotno 30-40 % više subvencije većim društvam, a kod manjih društav će povišenje ispasti više. Tako ćedu na primjer tamburaška društva dostati za obično ljeto 4.000 € a zbori 2.000 €, je rekao Stanko Horvat za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. Iznimke postoju kod podupiranja jubilejev. U ti slučaji ćedu subvencije ispasti više.

 

Stvoren je treti lonac za interkulturalnei osebujne projekte

Savezno kancelarstvo je u okviru podupljanja podupiranja za narodne grupe stvorilo novi lonac sa svotom od prik dvih milijuni eurov za interkulturalne projekte, osebujne projekte, prikgranične projekte ili projekte pri ki sudjeluje već društav. Naticanje za podupiranje iz ovoga lonca ćedu raspisati u dojdući dani. Ostat će otvoreno do konca februara dojdućega ljeta. Kako je nadalje rekao Stanko Horvat su se dogovorili i o tom, da ćedu ona društva i te institucije, ki su pogodjeni odukidanja takozvanih „živih subvencijov“, od 2021. ljeta dostati dodatnih sredstav iz podupiranja za narodne grupe. Neka društva su naime imala ili još imaju zaposlene ljude, ki su plaćeni iz budžeta Savezne ili Zemaljske uprave. Za sada su to još HŠtD, SP-Prezidij i Hrvatska sekcija Dijeceze Željezno. Ali umirovljenjem dotičnih ljudi se ov stari sistem „živih subvencijov“ polag odluke od odzgor već neće nastaviti. Tako je Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću jur pred osam ljet umirovljenjem Mate Klikovića na ov način izgubilo plaćenoga generalnoga tajnika,a Hrvatski vikarijat u biškupiji i Prezidij općinskih mandatarov iz hvatskih i mišovitojezičnih općin ćedu u dojdući ljeti biti konfrontirani s istim problemom. Polag dogovora će se onda Hrvatskomu vikarijatu za to povišiti podupiranje, a na mjesto Prezidija će Hrvatski kulturnii dokumentarni centar (HKDC) dostati dodatnih sredstav za personal. Za „nastavljenje“ živih subvencijov da će biti rezervirano 145.000 €, je rekao Stanko Horvat, ki je i ujedno i predsjednik HKD-a.

 

Projekti za svečevanje ≫100ljet Gradišće≪ u 2021. ljetu

Premda su polag riči Stanka Horvata kontakti slabi sa Zemaljskom vladom Gradišća, su od strani Savjeta 100.000 € rezervirali za projekte svečevanja ≫100 ljet Gradišće≪. Prisastanku u marcu 2021. ljeta ćedu onda viditi, je li vlada pripravna za skupnu suradnju ili će Savjet za hrvatsku narodnu grupu sam podiliti svotu za vlašće projekte. Društva da imaju koncepte za ≫100 ljetGradišće≪. Stanko Horvat je rekao za ORF da kanu „biti isto dio kot egzistencijalni dio Gradišća — to su naša očekivanja na našu zemaljsku vladu. To smo mi jasno komunicirali“.

Zbog koronakrize su sjednicu, pri koj je sudjelivalo 18 od ukupno 24 savjetnikov i savjetnic, održali virtualno. Samo aktualni predsjednik Savjeta Stanko Horvat je bio nazoči pri ovoj sjednici u Saveznom kancelarstvu u Beču.

Kategorije