Početo od jabukovoga kiritofa prik izlaganja prvoga dokumenta imenovanja ča do gala programa prilikom dodiljenja devinske golubice med drugim na Rastislava Šinkovića i Jozefinu Daničovu je bila šarolika svetačna ponuda.

DEVINSKO NOVO SELO – Ljetošnji Dan općine je stao u znaku 570. obljetnice prvoga pismenoga imenovanja Devinskoga Novoga Sela.

Sadjenje drivljev

Jur petak otpodne se je počeo program sa sadnjom lipe, platane i olive u vrtu uz Muzej kulture Hrvatov. Maslina pri tom kaže na rimljansku povijest, ali i na goluba ki nosi maslinovu grančicu kot znak mira. Lipa je znak slavov ki jur već od 1000 ljet živu na ovom području, je li sada Slovaki ili Hrvati. A platan stoji za nekadašnji park platanov oko općinskoga ureda u kom je bio i kada ministar za poštu Austro-ugarske monarhije.

Jabukov kiritof

Subotu, 9. oktobra, je počeo u 11:00 jabukov kiritof u dvoru Istrijske 6. 10 različnih društav, organizacijov odnosno poduzećev je nudilo jabukove špecijalitete. Ovde je bila zastupana i folklorna grupa Črip, ka je uz kolače prodavala i jabukove gubonce. Uzato je na maloj pozornici zaigrala uživo muzika. Ova priredba je bila dobro poiskana jer je svako ljeto dio kulturnoga programa širom cijele Bratislave.

Posebna izložba u muzeju

I subotu i nedilju je bio u Muzeju kulture Hrvatov izložen dokumenat s prvim imenovanjem pod nazivom »Wyfalu« 10. oktobra 1451. ljeta. Ovo pismo je sastavio Jan Hunyady i poslao na sve stanovnike Bratislave. Uz ovu povelju je aktualno izložena i izložba o 30-ljetnom jubileja Hrvatskoga kulturnoga saveza u Slovačkoj kot i starja izložba o Hrvati u Slovačkoj. Ov povijesni dokumenat je povukao toliko ljudi u ovi dvi dani u muzej kot imaju obično kroz cijelo ljeto. Ov dokumenat je vjerojatno i najstarji ki se more uopće najti, jer dvajset ljet ranije kad se opisuju puti oko Devinskoga Novoga Sela se ovo selo uopće ne spominja, tako povjesničar Jožef Klačka.

Dodiljenje golubice

Dan općine je završio nedilju zvečera dodiljenjem Devinskonovoselske golubice na zaslužne stanovnike. Izbor su načinili gradjani sami, tako je to napomenuo načelnik Darius Krajčir pri svoji pozdravni riči. Ljetos su bili i dva Hrvati med laureati. Kot prvo Rastislav Šimković ki je peljač kulturnoga centra u Devinskom Novom Selu, a kot druga Jozefina Daničova za svoje zasluge za hrvatstvo u selu kot predsjednica seoskoga Hrvatskoga kulturnoga društva.

U svojem govoru, koga je samo po slovačku držala je napomenula važnost Hrvatov za Devinsko Novo Selu i izjavila da bi selo ne bi bilo takovo kot je danas prez Hrvatov. Daljnji laureati su bili Dagmar Dudeková ka je cijeli život bila povezana uz ognjobrance i Daniela Lipková ka je dostala nagradu za nje djelovanje s penzionisti.

Peta čašćena osoba je bio dugoljetni farnik sela Karol Moravčik. On je upeljao u Devinskom Novom Selu hrvatske maše ke se služu jednoč u misecu. On nadalje živi u Devinskoj, djeluje ali u fari ka je kih 15 kilometarov odaljena. Pri ovom gala-večeru su uz muzičke zvijezde iz Slovačke nastupale i selske hrvatske grupe Grbarčieta i Rosica. Uz ove hrvatske dvi jačke je bio samo govor hrvatskoga ambasadora Aleksandra Heina po hrvatsku. On je zastupao predsjednika RH Zorana Milanovića, i je med drugim istaknuo dobru suradnju pred svim i vezu Slovakov u Hrvatskoj i Hrvatov u Slovačkoj. Iz hrvatskoga gledišća se mora napomenuti još Stanislav Marinov, ki se je doselio u Devinsko Novo Selo i nije Hrvat, ali je u svojem kratkom govoru svisno i po hrvatsku pozdravio.

Pred dvimi ljeti je općina Devinsko Novo Selo po prvi put dodilila Devinskonovoselsku golubicu na zaslužne stanovnike. Lani je izostalo ovo odlikovanje zbog korone, a polag završnih riči načelnika će se vjerojatno nastaviti u dvoljetnom ciklusu. Svaki gost ovoga večera je dostao kot mali poklon stakleni magnet na kom je u obliku pečata grb sela, crikva, panoramski turam kot i ravnica i datum prvoga imenovanja 10.10.1451.

Popratni program

Uz ove glavne točke je imao Dan općine i brojne dodatne točke. To su bile na primjer vožnja povijesnim vlakom, posebna ekskurzija na Ravnicu sa stručnim peljanjem, vožnja starih vozil kroz selo, ali i sajamski i kiritofski štandi.

U blizini ovih na razkrižju Istrijske ulice prema ciklomostu se je otkrila i nova skulptura Branja Pokornija ki kaže grb sela izdjelan iz starih željeznih dijelov.

Subotu otpodne su bili zvana toga priredjeni i koncerti na tri mjesti u Devinskom Novom Selu prez hrvatskih akterov. Nedilju po glavnoj svetoj maši u 11:00 je farnik Andrej Kalamen posvetio dvi nove ognjobranske zastave.

Slike