Na Pedagoškoj visokoj školi Gradišće su četire študentice i jedan študent zgotovili bakalaureatski študij gradišćanskohrvatskoga/hrvatskoga jezika za sekundarni stupanj. Po izdanju prvoga dvojezičnoga (hrvatski-nimškoga) znanstvenoga zbornika je ovo još jedna novost u povijesti Pedagoške visoke škole Gradišće, ka ide u prilog jačanju i očuvanju jezika i identiteta gradišćanskih Hrvatov.

Početkom julija/srpnja je prvih 5 študentov i študentic uspješno završilo študij iz predmeta Gradišćanskohrvatski/Hrvatski za sridnjoškolske profesore i profesorice. To su Andrea Benčić iz Čembe, Štefan Pauer iz Velikoga Borištofa, Ana-Marija Sagmeister iz Stinjakov, Martina Špiranec iz Trajštofa i Lena Varga iz Čajte. Ana-Marija Sagmeister, BA je — kao prva študentica uopće u povijesti PVŠ Gradišće — svoje bakalaureatsko djelo napisala još i na gradišćanskohrvatskom.

Študijski predmet Gradišćanskohrvatski/Hrvatski se nudi od 2017. ljeta na PVŠ Gradišće u suradnji sa Sveučilišćem Graz. Tim se je prvi put u povijesti Republike Austrije omogućila izobrazba za profesorice i profesore pod imenom Gradišćanskohrvatski i Hrvatski a ne pod hibridnim imenom Hrvatski/Bosanski/Srpski. Tako je PVŠ Gradišće i jedina visokoškolska ustanova u Austriji, ka se je u potpunosti zgledala na potriboće Hrvatov i Hrvatic, a zvana toga se na gradišćanski škola u niži razredi podučava gradišćanskohrvatski a u viši hrvatski.

Peljačica ovoga študijskoga predmeta je všk. prof. dr. mag. Zorka Kinda-Berlaković, ka je u svojem podučavanju pokrivala uglavnom jezične i kulturne oblasti. Sveuč. prof. dr. Renate Hansen-Kokoruš sa sveučilišća u Grazu je predavala književnost a didaktiku stranjskih jezikov izv. sveuč. prof. dr. mag. Elizabeta Jenko sa Sveučilišća Beč. Seminar o gradišćanskohrvatskoj književnosti je peljala Mjenovka mag. Silvija Degendorfer. Kako bi se obogatila ponuda za ov študij je PVŠ Gradišće u suradnji s Ministarstvom obrazovanja Republike Hrvatske osnovala lektorat za hrvatski jezik, koga pelja docent dr. mag. Vladan Čutura, ki isto redovito predaje na ovom študiju.

I izobrazba u didaktički vježba i školska praksa je bila važan aspekt pri študiju. Pedagoško-praktične študije je peljala mag. Angelika Kornfeind, dugoljetna profesorica za hrvatski jezik i peljačica Djelatne zajednice za hrvatske profesore i profesorice. Školska praksa se je vršila na različni gradišćanski sridnji i viši škola.

Za vrime študija su študentice i študenti bili na ekskurzija po Gradišću, Beču i Hrvatskoj i sudjelivali pri različni simpoziji. I brojna gostujuća predavanja profesoric s partnerskih sveučilišćev iz Zadra i Zagreba su obogatila ponudu ovoga študija. Zvana toga je postojala i mogućnost prebaviti jedan semestar na sveučilišći u inozemstvu, npr. u Zagrebu.

Željimo svim apsolventom puno sriće u daljnjoj izobrazbi i veselje i zadovoljstvo u podučavanju!

Prijave za nove študentice i študente za predmet Gradišćanskohrvatski/Hrvatski su na PVŠ Gradišće moguće do 13. augusta/kolovoza. Uza to se more študirati kao drugi predmet Nimški, Engleski, Vjeronauk, Zemljopis, Povijest, Fizika i Matematika.

(zkb)

Slike