Moglo bi biti još čuda gorje sudeći potom ča je jur bilo za protestov pri imenovanji biškupov u novije vrime. Egidije Živković je dosta dobro prošao, prem nekih „relativno teških“ napadov i na njegovu osobu, u čemu se je pred svim i Orf isticao. Ali tim da ga je stari biškup Iby predstavio javnosti u skupnoj press-konferenciji i tim da je novi biškup Živković veljek na početku pokusio uzeti vjetra i jedrov svojih protivnikov nudeći im suradnju, situacija će se brzo pomiriti. Pred svim i zato, jer javnosti zapravo nije poznato gdo bi još bio potencijalno bolji kandidat od Egidija Živkovića. Za narodne grupe u Gradišću, a pred svim za Hrvate si od njega moremo puno očekivati, a to i u vjerskopolitičkom pogledu. Je li je ovo najbolje rješenje zna samo Svevišnji. Ali za nas će se vrijeda ispostaviti, da je dobro, a Gidi će sigurno još rasti sa svojom zadaćom i s teretom svoje visoke crikvene funkcije. Za hrvatski jezik i za hrvatske fare će ovo biti sigurno novi polet a je li zaista tako „konzervativan“ u crikveni i vjerski pitanji, će se stoprv pokazati. Tim da je sada biškup, more i slobodnije izraziti i moguća „progresivna“ mišljenja a unutar dijelom i posvadjenih hrvatskih duhovnikov će spraviti red — a će isto najti pozitivno rješenje za potribni kloštar u Velikom Borištofu! f.f.