U Gradišćanskom zemaljskom saboru u Željeznu su četvrtak, 10. junija navečer s jasnom većinom odobrili preminjeni predlog pravnoga odbora u vezi s narodnimi grupami. Tim su u Saboru zastupane političke stranke odbile potribovanje Zelenih, ko su stavili pod geslo „Oživiti i obdržati jezike narodnih grup u svakidašnjici“.

Zeleni Gradišća pod peljanjem Regine Petrik su u svojem predlogu bili stavili konkretna i opširna potribovanja za živu i vidljivu većjezičnost na svi područji svakidanjega i javnoga žitka (HN su o tom opširno izvijestile). Socijaldemokratska stranka je predlog preminila i sastavila prilično općenitu formulaciju. Ta predlog su odobrili u pravnom odboru koncem maja. Brojna hrvatska društva su pak kritizirala ov predlog.

U četvrtak, 10. junija su ga diskutirali u Zemaljskom saboru. Javili su se govorači za narodne grupe svih četirih u Saboru zastupanih političkih strankov, dijelom i po hrvatsku, madjarsku i na roman. Govoračica za narodne grupe Socijaldemokratske stranke ElizabetaTrummer je minjanje opravdala tim, da su potribovanja Zelenih jur dijelom ispunjena, odnosno ne spadaju pod odgovornost Zemlje, a neka da ne odgovaraju potriboćam narodnih grup. Zemlja Gradišće da je u prošlosti čuda djelala za narodne grupe i će to i nadalje, ali u kooperaciji sa zastupniki narodnih grup, je rekla (i na hrvatskom) Elizabeta Trummer u svojem govoru. Zastupnica Zelenih Regina Petrik je istaknula da bi osebujno u jubilarnom ljetu »100 ljet Gradišće« bilo važno da Zemlja ne samo hvali svoju kulturnu šarolikost, nego da i stavlja konkretne korake da se ova more u svakidašnjici živiti i doživiti. Na koncu se je zahvalila zastupnici Trummer za to, da je dijele govora držala na hrvatskom jeziku.

Po prilično uru dugoj diskusiji su preminjeni predlog s velikom većinom zaključili.

Zemaljski sabor je zaključio:

  • Gradišćanski zemaljski sabor priznaje bogatstvo skupnoga života manjin u Gradišću i korišćenje jezikov narodnih grup u svakidanjem životu.
  • Gradišćanska zemaljska vlada se poziva, da na vlašćem području djelovanja nadalje podupira narodne grupe i uz sudjelovanje predstavnikov narodnih grup ispituje daljnje mogućnosti za obdržavanje jezične šarolikosti. (citirano iz govora zemaljske zastupnice Elizabete Trummer, SPÖ.)

Sjednicu su uživo prenosili u internetu i od petka je snimka dostupna. Predlog o narodni grupa je pod točkom 17.

Slike