Prema koncu februara na dan prez mraza se moru obrizati grmi u vrtu, ki cvatu ljeti kot su to ljetni bazak, hortenzije ili hibiskus. Obrizivanje u kasnu zimu daje grmom dost vrimena, da još u istom ljetu jače istiraju i gušće cvatu. Ča se točno odriže, ogovorimo u ovom izdanju Kroz ljeto kroz vrt.

KE GRME SADA OBRIZATI? Ne svakomu ukrasnomu grmu godi obrizivanje sada u februaru. Ako se ovi grmi, ki rano u protuliće cvatu, obrižu, ćedu ovo ljeto malo ili uopće nećedu cvasti, jer su se pupki jur formirali. Nasuprot tomu grmom, ki ljeti cvatu — od sada ćemo je nazivati ljetni grmi — obrizivanje u ovu dob jako godi. U naši kraji su to ljetni bazak, hortenzije, hibiskus ili japanske suručice (spiraea japonica).

PRAVO ORUDJE. Pri obrizivanju ukrasnih grmov valja isto kot pri obrizivanju sadovnih driv. Škare i pile moraju biti oštre i čiste. Tako se more garantirati gladak rez, ki brže zacili.

LJETNI BAZAK. Ljetni bazak se mora svakoga ljeta porizati, da bi lipo i gusto cvao. Zato se odzdola od „stabla“ porižu sve mladice lanjskoga ljeta. Na svakoj kiti neka ostanu dvoja ili troja oka. Ako su grmi jur jako stari, moru se jako stare ili usušene kite direktno na podu odrizati.

HORTENZIJA. Pri obrizivanju hortenzijov je važno znati, ku vrst imamo pred nami. Osebujno u stari vrti se čuda puti nahadjaju takozvane seljačke hortenzije (Hydrangea macrophylla), ke imaju guste velike, obično rozasto plave cvijete. Tim hortenzijam odrižemo samo cvijete. Stare, uškodjenje ili usušene kite se moru isto direktno na zemlji odrizati. Takozvane labdarožne hortenzije (Hydrangea arborescens) bi se teoretski uopće ne morale obrizati. One i bez rezidbe cvatu. Obrizivanje ali poviši cvanje i tako se more ova hortenzija jednostavno za jednu trećinu skratiti. U mladi i pred svim moderni vrti se sve već more opaziti druga vrst hortenzije (Hydrangea paniculata), čiji cvijeti činu špicastu „korunu“. Sve lanjske mladice se moru na dolnjem, odrivenom dijelu odrizati.

HIBISKUS. Odvisno od starosti i veličine grma, morete ovde cijeli grm električnimi škarami skratiti i spraviti u željni oblik. Optimalno je, ako se na ta način skratu sve lanjske mladice otprilike za dvi trećine. To se naravno more i običnimi škarami djelati — osebujno kod velikih egzemplarov potribuje to onda čuda vrimena. Ako vam se hibiskus čini pregust, morete i pojedine kite izrizati.

JAPANSKA SURUČICA (SPIRAEA JAPONICA). Japanskimi suručicami se isto čuda puti susrećemo u naši vrti, rado kot niski živi plot. Japanske suručice se ne moraju svako ljeto obrizati. Cirka svakih trih ljet morete je zato jako obrizati. Ovde se opet gleda, da se mladice skratu na tri oka.

Kategorije