Tri školarice 3. razreda Dvojezične nove sridnje škole V. Borištof su pri kvizu u Hrvatskoj položile 1. mjesto. Kviz hrvatskih manjin se zove »Hrvatska — moja domovina«. Školarice iz Borištofa su jur pred trimi ljeti dobile kviz u Bakovčici. Tim se njeguju i veze s Hrvatskom, je rekao direktor Štefan Zvonarić.

 

BAKOVČICA — Kad je pred sedam ljeti ponudio tadašnji direktor Austrijskoga kulturnoga foruma u Zagrebu mr. Robert Sučić sudjelovanje na kvizu u Bakovčici, odgovorni u Dvojezičnoj GŠVB teškom mukom su našli na karti to predgradsko naselje Koprivnice. Mjesto od oko 350 duš, nova crikvica, ognjogasci i — škola. Jednorazredna područna škola s 9 dice u 4 stupnji i učitelj Radovan Knežević. Mala škola s učiteljem velikoga srca. Pisali smo jur nekolika puti o aktivnosti u njegovoj školi: izložbe, literarne priredbe, kviz, prekrasan školski vrt…

On je duša toga svega. More svim učiteljem služiti kao uzor! Razvilo se je u toku ljet prijateljstvo izmed njegove i borištofske škole s pohodi u Gradišću, kulturnimi priredbami i sklopila su se osobna prijeteljstva.

 

Na ljetošnjem kvizu je sudjelivalo pet škol: tri iz Hrvatske, jedna iz Črne Gore i Dnsš iz Gradišća, Austrije. Tri školarice i školari odgovaraju  u tīmu na pitanja iz hrvatske povijesti i zemljopisa. Gradišćanske divojke Vera Buranić, Ana Farkas i Jana Ribarić su bile jako dobro pripravne i osvojile 1. mjesto. Čestitamo.

 

Za nagradu su dostale diplomu, svaka sliku grada Koprivnice i paket s produkti Podravke. Škola je dostala gvaž s podravskim motivom.

(z.)