Jedan od najvećih, ako ne najveći bal sridnjega Gradišća je ljetos tematski otputovao u Meksiko. Početo od otvaranja, ča prik dekoracije i jila do atrakcije na polnoć – sve je bilo vezano uz Latinsku Ameriku.

VELIKI BORIŠTOF – Po dvoljetnoj pauzi je Kuga u Velikom Borištofu opet priredila bal. Ljetos je bilo geslo „La Kugarača” – Latinska Amerika i u posebnom Meksiko.

Sam ulaz je bio oblikovan u obliku ulaza u aztekovu piramidu, kade je čekalo na goste prvo oštro piće. A oštro je bilo već ča na ljetošnjem Kuga balu.

Šara dekoracija i meksikansko jilo

Oštro u pogledu na farbe u smislu od kontrasta bijelo-šaro je bila dekoracija u velikoj dvorani Kuge. Na bijele stijene su mladi aktivisti Kuge obisili već od 5.000 kitic, slično kot i kod zadnjega bala 2020. ljeta. Na plafonu su bili šari štofski traki med kimi su svitile girlande.

Stolci su imali prik bijeloga štofa šare mašle, a i sam stol je bio šaro dekoriran. Svaki gost je imao pred sobom i malu flošicu s čili pahuljicami – čili je visio i u bajzlu s plafona, dokle je mala dvorana bila dekorirana u stilu aztekov. Još i kut jedne piramide je strčao iz stijene.

U foajeu je visilo kukorišće, a mjesto za fotografiranje je bilo dekorirano tekami, platnom, kiticami, kaktusi i sombrerom.

U pivnici je bio smješćen disco, ki nije bio posebno za ovu temu dekoriran, jedino pilo je bilo prilagodjeno na temu bala. Jilo, za ko se je skrbio Gerald Schedl je bilo isključivo latinsko-amerikansko.

Kritično otvaranje bala

Za ljetošnje otvaranje Kuga bala je bila odgovorna Sabine Hedl. Otvaranje, ko je bilo podiljeno na tri veće dijele, je kazalo siromašno seljačtvo, bogatstvo i moć drogiraških šefov, ki potlaču bez pomilovanja i velikom silom seljake. Završetak otvaranja su bili Dani mrtvacev. Ovde su svi sudioniki nosili masku Catrine u ruki ku su po otvaranju zataknuli na rubu pozornice.

Predsjednik Kuge Mani Bintinger je pozdravio nazočne časne goste u tri jeziki – hrvatski, nimški i španjolski – i se zahvalio balskomu timu, ki su na kratki razložili ponudu ljetošnjega bala kot i vrimenski raspored.

Paxi i Los Tamburatores u meksikanskom stilu

Na velikoj pozornici je kot jur sva ljeta zabavljala grupa Pax, ka si je posebno za ov večer pripravila i neke latinskoamerikanske kusiće. Tako su počeli odmah s meksikanskim valcerom. I muzičari su bili obličeni u stilu bala, jačkarica Marija Alač je imitirala meksikansku slikaricu Fridu Kahlo.
Na polnoć je jur poznati muzički sastav prošlih ljet preuzeo pozornicu. Kot uvod je služio video ki je prikazao šalan razgovor načelnika i menedžera igrano od Marka Blažete i Kristijana „Benca” Briebera. Ukupno pet jačkak je slijedilo kade su Kristijan Brieber, Mario „McFly” Gregorić, Kinda sestre i drugi zabavljali ognjenimi ritmi uz pratnju brojnih muzičarov.
Tokom večera je u baru Aztekov zabavljao pijanist komu su se pridružili ponekad i jedan gitarist i basist. Neki gosti bi se bili mogli isto pridružiti, oni su nosili instrumente ali samo kot dio kostima.

Bilanca uspješnoga bala

Prema prošlim balom je došlo do skraćene ponude. Tako se ljetos već nije tancala kvadrilja ka je bila na prvi bali fiksna točka. Isto tako je ljetos izostala igra publike, ka je bila u obliku kviza. Ove točke nisu falile, zabavljalo se je ča do zore. Paxi su završili oko pol četvrte, zabav se je nastavila u pivnici u diskou, odnosno u mirnijem baru.

Kuga je pokazala da nije zabila organizirati lipe bale, i ov bal broji sigurno med najveće i najbogatije u cijelom kotaru, a sigurno u hrvatskoj sceni uz bečanski Hrvatski bal.

 

Kristijan Karall