Pod gornjim naslovom »Od Adventa do Tri Kraljev i drugi posli iz prošlosti u Hrvatskom Židanu« je pred kratkim izašla i subotu, 6. novembra u Židanu predstavljena nova knjiga iz pera Suzane Horváth, bolje poznata kao židanska kantorica Žuža.

ŽIDAN — Knjiga je izvanredno bogato opremljena, ima prik 350 stranic i u njoj se najde bezbroj fotografijov iz seoskoga žitka Židana, osobito iz vjerskoga žitka iz židanskih obitelji. Rijetko ka familija iz sela da nije u knjigi zastupana. U njoj se najdu i fotografije duhovnikov iz Židana rodjenih i onih ki su u Židanu služili svojemu narodu. Med njimi su zastupani i spomen-kipići mladih maš rodjenih židanskih duhovnikov, med njimi i „Na spominak perve moje sv. Maše“p. dr. Atanaza Horvátha iz 1915. ljeta, koga je autorica knjige našla ravno na dan po sto ljeti. U knjigu su uzeti i važni dogodjaji u selu i su sasli-kami ovjekovječeni: povodje 1965. i 1984. ljeta, klanje svinje (sautonc), zabav pri kartanju, zlato veselje obitelji Pušker, rekruti, znimanje „grencaja“, iz žitka na krčmi, stara majka s nukići uz koles i mnogo drugo.

Velik dijel knjige je posvećen vridnosti i dragocjenosti vjerskoga i selskoga života od adventa, prik Božića, Silvestra, pret korizmenoga vrimena i kvaterni dani, ki su se u stari časi održavali kao dani hvalodavanja za zemaljsku litinju.

Ne mali dijel knjige je posvećen i seoskomu žitku: fuženje i čihanje kukorice, žuljenje gusak i racov i udomaš, ki se je održao po završenju djela. Opisane su i katastrofe u selu: veliki oganj 30. julija 1921. ili velika tuča 1931. ljeta i druge nesriće, ke su u toku vrime na pohodile Židan.

Opisana su i celjanska shodišća kamo Židanci i do danas rado hodočastu. Originalni dokument o posvećenju crikve, ku je obavio jurski biškup dr. Ivan Zalka 12. septembra 1875., točno opisuje i liturgiju toga svetka za svu faru i biškup prosi, da „ov dan, moji dragi je za vas veliki dan, i zato je dostojno, da ga s najvećom pobožnošćom svečujete“. Rukopis je od kanonika Tome Jordana, ki je i sudjelovao pri posvećenju.

U knjigi najdemo i popise: svih duhovnikov, ki su od 1787. u Židanu služili (donle je bio Židan filijala Prisike), svih rodjenih duhovnikov iz Židana (po broju 23), svih rodjenih časnih sestar iz Židana (pobroju 4), Fr. Oto Karlović je bio do sada jedini laični brat rodjen iz Židana, a kao teolog je umro Matijaš Blazović. Nemore ni faliti i popis svih dosadašnjih židanskih kantorov, duhovnikov iz Plajgora kao i načelnikov i notarov u Židanu. Najde se i popis svih učiteljev Židana, Plajgora i Prisike, kao i neke fotografije školarov sa svojimi učitelji. Knjiga završava s popisom svih marijanskih svetkov u toku crikvenoga ljeta.

Autorica Žuža Horváth veli „od svega srca hvala“ svim, ki su joj pomagali pri pobiranju podatkov, fotografijov, hvali poslužiteljicam na kompjutoru kao i lektoru prvoga dijela ove zbirke, dir. u mir. Mirki Berlakoviću kao i mag. Ivanu Karallu, farniku u Rasporku „za dugoljetno pobiranje podatkov“.

SVE NA VEĆU DIKU BOŽJU (Ignac od Lojole) služi kao moto na koncu knjige. Zaista jedna vridna knjiga, ka ne sliši samo u svaki stan u Židanu, nego i nam svim gradišćanskim Hrvatom. Čestitke neka sprohadjaju ovu izvrsnu knjigu!

 

(Ivan Karall)

Slike