Iako se jur približuje hladnija dob ljeta, je septembar još uvijek dobar misec za sitvu pojedinih kitic i povrća. Kitice nećedu već ovo ljeto cvasti, nego ćedu na protuliće i rano ljeto pokazati svoje cvijete. Čim hladnije vrime, tim manji je izbor povrća, ko se more uzgajati. U septembru je to pred svim lisnato povrće, ko brzo raste ili ko je otporno od niskih temperaturov i mraza.

 

Sitva za drugu sezonu

 

U augustu i septembru dozreja veliki dio simen. Ako se glave kitic ili sime nisu odrizali nego ostavili je sime vjerojatno palo na zemlju i niknulo. U seljački vrti su to biljke kot kamilica, sljez, divizma (Königskerze), naprstak (Fingerhut) ili modre zečine (Kornblume). Ako imate sada male rasline tih kitic u vašem vrtu, morete je presaditi na željeno mjesto. Ove kitice ćedu sada u jesen još razvijati gusto lišće, ko će prez problemov prebaviti zimu. Na protuliće će ove kitice onda ranije ili uopće moći cvasti. Kamilica i modre zečine se naime moru i na protuliće posijati. Ipak se veli, da su rasline posijene na jesen otpornije i jače i da će imati već cvijeta. Druge kitice, ke smo ovde predstavili – sljez, divizma ili naprstak – su dvoljetne kitice i cvatu stopr u drugom ljetu. Sitva na jesen garantira cvanje k ljetu. Ako se posiju na protuliće, imat ćete jedno ljeto samo zelenje, a stopr po dojdućoj zimi cvijete.

 

Kako sijati

 

Ako navedene kitice još nimate u vrtu, onda je morete sada i posijati. Sime ovih kitic je većinom jako sitno. Da bi bolje mogli kontrolirati sitvu, morete sime pomišati s pijeskom i ga tako ritko posijati na pripravljenu zemlju. Grabljami morete sime malo udjelati u zemlju i je malo zgnjaviti, da vjetar ne bi raznašao sime. Važno je, da je zemlja do nicanja konstantno vlažna. To garantira redovito nicanje po cijeloj gredici.

 

Povrće u septembru

 

U septembru se je izbor simen na sitvu jur znatno smanjio. Ipak je sada vrime, da još jednoč posijete povrće za zimu. Ako ga još niste imali u vrtu i se inako nije samo posijao, morete sada još posijati rapuncel. Ova sitna obljubljena salata triba hladne temperature za razvitak i preživi i mraz. Važno je samo, da se ga ne odriže u smrznutom stanju. Isto tako popularno je sljedeće povrće: Špinat. On se more sijati ili po redica ili gusto u krugli „gnjazda“. Važno je pri tom, da izaberete odgovarajuće zimske sorte, ke podnosu i mraz. Iako se u septembru još more živiti u obilju paradajza, paprike i ugorka, nekate zabiti na južinu za dojduće misece. Rotkvice brzo rastu i moru se sada isto još posijati. I ovde postoju sorte, ke su osebito dobre za sitvu u hladnije vrime.

 

Ugoditi tlu

 

Ako ste jur čisto očistili gredicu, i imate jur dost špinata i drugoga zimskoga povrća, morete i ugoditi tlu. Sijete takozvani zeleni gnjoj. Facelija je na primjer takova raslina, ka se sada još more posijati. U decembru morete ju onda porizati i ostaviti do protulića u gredici, kada ćete ove ostatke udjelati u zemlju.

Kategorije