Po dvoljetnoj pauzi je HKD ljetos opet priredio tečaj za školarice i školare 7. do 10. školskoga stepena. Ukupno 18 mladih se je od nedilje do petka učilo hrvatski jezik, a uz to upoznavalo Pulu i okolicu.

Učiti jezik, upoznati Pulu i Istru i prebaviti lip čas na morju s novimi i starimi prijatelji. To je koncept, s kim vabi Hrvatsko kulturno društvo školarice i školare med 12 i 16 ljet. Ljetos se je našlo 18 dice, ka su se nedilju, 24. julija, odvezla skupa s podvarači i učiteljicom u Pulu. Onde su bili smješćeni u študentskom domu. U prostorija Sveučilišća Jurja Dobrile su se do petka bavili hrvatskim jezikom, kada su se vrnuli domom.

Suradnja sa sveučilišćem u Puli

Cres, Split ili Crikvenica. Tečaji HKD-a u Hrvatskoj imaju dugu tradiciju. Prošlih deset ljet, od 2012. ljeta, ima HKD suradnju sa Sveučilišćem Jurja Dobrile u Puli. Odonda pomoru ondešnji odgovorni glavnomu organizatoru HKD-u s organizacijom, skrbu se za smješćaj u študentskom domu, za jilo, predlažu izlete i stavljaju na raspolaganje učitelje za standardnohrvatski jezik. Suradnja da je jako uspješna i atmosfera med partneri jako ugodna, naglasuje glavni organizator sa strani HKD-a Dominik Talijan.

Učiti jezik u dvi grupa

Ljetos su imali dvi grupe, u ki su mladi mogli poboljšati svoje jezično znanje. Tečaj standardnohrvatskoga jezika peljala je mlada buduća učiteljica sa sveučilišća Pule, a gradišćanskohrvatski je brusila učiteljica Rozvita Staudinger. Talijan je zadovoljan s jezičnim znanjem sudionic i sudionikov. Većina da je jur dobro vladala hrvatskim jezikom odnosno da se je brzo naviknula na hrvatski jezik, tako da i nije bilo potribno čuda prevadjanja.

Ljetos manje sudionic i sudionikov

2019. ljeta su Hrvatske novine još izvješćavale o rekordnom broju sudionic i sudionikov. 49 dice je ončas bilo na tečaju u Puli. Da se dojduća dvoja ljeta neće moći organizirati tečaj zbog koronapandemije, onda još nije bilo poznato. Za organizatora Dominika Talijana je to i uzrok, zač se je ljetos našlo samo 18 mladih. Po dugoj pauzi da se je i zgubila jedna generacija, ka bi onda u najboljem slučaju troja ljeta pohodila tečaj, tako da je Talijan zadovoljan s brojem sudionic i sudi- onikov i se pravoda ufa, da ćedu se kljetu vrnuti ovoj ponudi.

Šarolik popodnevni program

Ljetni tečaji nudjaju naravno i program, ki obično škola u takovom opsegu ne more ponuditi. Tako su bili na cjelodnevnom izletu u nacionalnom parku Brijuni, išli na kupanje, pogledali gladijatorske igre i pokidob je bio jedan dan godinasto vrime razgledavali Zerostrasse, pulski tuneli pod gradom, ki su se izgradili za vrime Prvoga i Drugoga svitskoga boja.

Dobar odziv

Kot je rekao Dominik Talijan je odziv bio dobar. Na koncu tečajev da su s mladimi pohodnicami i pohodniki ocijenili tajedan i Talijan procijeni, da kani oko 80% opet pohoditi tečaj kljetu. Ali i starji da su se njemu jur javili i povidali, da se je njevoj dici vidilo. Talijan je ada zadovoljan s tečaji a i znaki, da ćedu od sada opet broji sudionic i sudionikov rasti, pokažu u pravi smir.