Prošli tajedan je završilo naticanje u jačenju HKD-a »Gradišćanska jačka mladih«. Žiri je ocijenio 13 finalistov ki su uz pratnju PAX-ov predstavili jednu od dvih jačak. Zanimanje je bilo jako veliko.

Veliki Borištof – U petak, 5. aprila je u Kugi u Velikom Borištofu Hrvatsko kulturno društvo fulminantnim koncertom završilo ljetošnje naticanje u jačenju. Izvrsni pjevači i pjevačice su pokazali zač su osvojili prva mjesta u pretkolu. Sudioniki su bili iz svih regijov Gradišća, dominirali su kandidati iz sjevera.

Finale je bio podiljen u četire kategorije. Zbog velikoga broja sudionikov se je prva kategorija podilila u 3. i 4. razred. Večer je otvorila Marie Zvonarić iz Klimpuha med drugim s Hajde da ludujemo ka se je još četire daljnje pute jačila. Ali nijedna finalistica ovom jačkom nije dobila. Dobitnica ove kategorije je Dorela Loshaj iz Štikaprona. Ona je jačila Veselo je društvo naše i Ja sam za ples.

Od četvrtih razredov je bila najbolja Celine Claire Sav iz Osnovne škole Pandrof. Ona je jačila Jedan mali most i Volim i postojim.

U 2. kategoriji je bila najbolja Sanja Mateja Balasković iz Čajte s jačkami U gori raste zelen bor i Brad Pitt. A 3. kategorija je išla prik granice u Devinsko Novo Selo. Dominika Encingerová je jačkami Kad pogledam guori i Ružo crvena oduševila žiri.

Puna dvorana u Kugi

Na početku naticanja je pozdravio peljač projekta Tome Janković brojne goste, ki su došli iz svih regijov Gradišća i velikim zanimanjem pokazali na važnost ove priredbe. U ime organizatora je predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću Stanko Horvath na kratki upeljao u naticanje. Po svi finalisti je zemaljska nadzornica za većjezično školstvo Karin Vukman-Artner nazvala ovo naticanje gradišćanskohrvatskim Song Contestom. Zahvalila se je HKD-u da omogućuje ovu priredbu.

U nastavku su sudionice 4. kategorije jačile izvan konkurencije jer je bilo premalo najavov za ovu starosnu kategoriju. Karla Borota je s Viktorijom Schmidt jačila Rasti mi neg rozmarin i Minut’ srca tvog. Doroteja Kuzmić je predstavila Divojčica j rože brala i Marijana od Turbokrowodnov. Sve ove jačke su bile uz pratnju iz konzerve.

Teška i laka odluka za jurore

U ovom vrimenu je žiri tanačila o dodiljenju nagradov. Aleks Vuković, Palček Maly i Marko Kölbl su bili složni ča se tiče dobitnic, za 2. i 3. mjesto ponekada nije bilo tako jasno.

Pri samoj dodjeli nagradov je publika s burnim aplauzom nagradila sve sudionike – od 3. do 1. mjesta. Dobitnice su dostale prozirnu trofeju u obliku mikrofona, a svi su dostali i pineznu nagradu uz povelju.

HKD priredjuje svaka dvoja ljeta Grajam, predvidjeno je, da se 2026. ljeta uključu i škole iz Madjarske. Dojduće ljeto opet je na redu Recital, naticanje u recitiranju pjesmic.

Kristijan Karall

Kategorije