Predsjedniki i potpredsjedniki Savjetov za narodne grupe su petak, 9. aprila raspravljali s generalnim direktorom ORF-a, Alexandrom Wrabetzom, o proširenju programa za narodne grupe. U pitanju je upeljanje televizijske emisije za i o narodni grupa na programu ORF III.

Pri razgovoru s vrhovnim čelnikom ORF-a Martin Ivančić, potpredsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu i govorač Konferencije predsjednikov i potpredsjednikov Savjetov, veli u vezi s tim, da ljudi u Austriji ne znaju čuda o narodni grupa, na primjer koliko ih je, kako dugo su ovde i ča djelaju. Na drugu stranu male narodne grupe kao Čehi, Slovaki i Madjari imaju malo prezencije u ORF-u. Ovo sve bi mogli malo izjednačiti s novom televizijskom emisijom za cijelu Austriju — je rekao Martin Ivančić za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće.

Kako je rekao Martin Ivančić problemi pri ostvarenju su, da financijska situacija u ORFu nije takova, da bi se moglo čuda čega novoga započeti a i Savezna vlada da se nije zato jako zalagala. Zbog toga opet diskutiraju o tomu. U gremiji unutar ORF-a da su plane narodnih grup jur većkrat ideelno podupirali. Prik ljeta kanu napraviti interni pilot takove emisije a potom predvidjaju o tom diskutirati je li to to, ča narodne grupe kanu i tomu, ča je javni nalog ORF-a kao institucije i odgovara li to mogućnosti, ke ORF ima. Ako bi to pak odgovaralo, mogli bi štartati u dojdućem ljetu, jednoč u misecu i da ju pak proširu. Za dojdući sastanak predvidjaju raspravljati o zastupljenosti i po broju manjih narodnih grup u Austriji, to su Čehi, Madjari i Slovaki.

Kako je rekao Ivančić, to se sada mora pogledati koliko mogućnosti je u programu a koliko u blagajni. U razgovoru s Hrvatskom redakcijom ORF-a Gradišće je naglasio da su jako smirom s ostalimi po nudami, ke je ORF sada počeo izgraditi, tako npr. digitalne mogućnosti, ke su sada jako tražene a na primjer arhiv u ORF-tvtheki, s kim da su jako smirom i si želju da se to još proširi.

Pri sjednici su sudjelivali i zemaljski direktor ORF-a Gradišće Werner Herić i govorač narodnih grup u Savjetu publike ORF-a, Joži Buranić od Hrvatskoga kulturnoga društva (HKD).