2020. je Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj izdao dvojezičnu dičju knjigu autorice Danice Jakubcove i autora Milana Kleina naslovom Janičini praznici/Jankine prázdniny. Knjiga povida o devetljetnoj Janici, ka svoje praznike prebavlja na selu kot svoje tete. Skupa s nje bratićem Zlatkom upozna žitak na selu, uključujući i sve živine, velike i male.

Janica, ka živi u velikom gradu, je uprav završila treti razred kot najbolja školarica. Ona ide jako rado u školu, a osebujno ju zanima književnost. Rado si izmisli pjesmice. Janičina želja je, da ide prik ljeta na selo. Pokidob su nje starji zbog školskoga uspjeha tako gizdavi na nju, joj ispunu tu želju i ju pošalju maminoj sestri, ka ima stan svelikim vrtom na selu. Onde ju jur čeka nje bratić Zlatko. Zlatko je malo starji od Janice i se zanima za prirodu, za ptice, ali i za druge živine –zapravo za sve, ča se dogadja u prirodi oko svojega stana. Tu prirodu, a sve ča je dio nje predstavlja Zlatko Janici u ukupno 27 poglavljev. Pelja svoju sestricu kroz vrt i joj pokaže različne ptice, jezero i živine, ke se u toj okolici dobro ćutu. Nadalje joj uvadi različne mudrosti povezani sa živinami ili kiticami i na koncu ju još i otpelja u lozu, kade Zlatko i njegov tata povidaju Janici o lisica i divlji svinja. A svaki put, kad Janica ča novoga upoznaje, si izmisli pjesmicu, ku Zlatko svaki put teško čeka. Tako je i jasno, da mu Janica po odlasku domom u grad i nadalje šalje pjesmice.

Za pedagogicu Danicu Jakubcovu i umjetnika Milana Kleina Janičini prazniki nije bio prvi skupni projekt. Jakubcova i Klein jur par ljet skupa pišu knjige. 2018. ljeta su skupa izdali prvu dvojezičnu knjigu Priče sa slikama. Skupa pisati u ovom slučaju znači, da jedna ili jedan piše jedno poglavlje, a drugi nastavlja. Jakubcova je pri tomo dgovorna za slovački dio. Klein ta dio onda prevadja i dodaje novo poglavlje. Klein je dodatno odgovoran za prelipe ilustracije, ke se vidu na koncu svakoga poglavlja kot i za slikovnicu za izmoljanje, ka je priložena knjigi.

Knjiga ima 27 kratkih poglavljev, svako poglavlje se bavi jednom živinom ili kiticom, koj je na koncu poglavlja posvećena jedna „Janičina“ pjesmica.

Teksti su na hrvatskomstandardnom jeziku i lako razumljivi. Jakubcova je pedagogica i to se zrcali i u knjigi. Tako je u svakom poglavlju čuda informacijov zamotano i to prez podignutoga prsta. Tako bi se ova lektirai jako dobro uskladila u nastavu u škola.