CRIKVENI GLASNIK su drugonajstarije tiskane novine i tajednik gradišćanskih Hrvatov. Početo od februara ima hrvatski vikarijat i vlašć iwebportal.

ŽELJEZNO — CRIKVENI GLASNIK se je u prošli dvi ljeti znatno preminio. Motor za obnovom je mr. Željko Odobašić ki od onda pelja hrvatsku sekciju odnosno vikarijat. Na medij skom području je kot prvo obnovio oblik tiskanoga CRIKVENOGA GLASNIKA. Kot drugi korak je ostvario dvojezični webportal pod adresom http://glasnik.at ki je od 1. februara 2021. online. CRIKVENI GLASNIK GRADIŠĆA kot se zove punim imenom je osnovan 1946. ljeta i izlazi svaki tajedan s osam stranic u formatu A4, na posebne prilike ima i već stranic. Po redizajnu se je smanjio broj slik, zato su nastale znatno veće. Isto tako se je minjao papir na glatku i blistajuću varijantu. Korona-pandemija nije uticala na djelovanje, sve je ostalo isto, samo da je sadržajno sve teže izvještavati samo iz Gradišća, tako glavni urednik Željko Odobašić. Isto tako za ljetos nisu posebne promjene ili težišća predvidjena. Glavni cilj je za sada: uspješno pozicionirati novi webportal.

JEZIK: CRIKVENI GLASNIK će u tiskanom obliku nadalje izlaziti samo na gradišćanskohrvatskom jeziku. Na webportalu ćedu se svi članki iz Hrvatske kot i nimški prevoditi na gradišćanskohrvatski jezik odnosno iz hrvatskoga u nimški. Članki na standardnom jeziku nisu predvidjeni.

SADRŽAJ: Crikvene i duhovne teme su glavni sadržaj GLASNIKA. Dokle će se u tiskanom obliku načiniti veća selekcija i ponekad skraćenje člankov, će biti na webportalu znatno bogatija ponuda. Po plani Željka Odobašića će na primjer biti svaka fara jednom slikom od pričešćanja i bermanja zastupana, dokle će u tiskanoj verziji biti najlipša slika iz samo jedne fare. Glavni izvor za visti su dogodjaji iz gradišćanskohrvatskih far iz Slovačke, Ugarske, Gradišće i Beča, nadalje dogodjaji u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, kot i crikene novosti iz Vatikana. Posebna točka platforme su i štenja i evandjelje dojduće nedilje. Svaki pandiljak će hrvatski vikarijat objaviti tekste za dojduću nedilju (po hrvatsku i nimšku) kot posebnu uslugu za sve lektore.

FINANCIJE, PRETPLATNIKI: CRIKVENI GLASNIK se financira uglavnom iz lonca Saveznoga kancelarstva za narodne grupe. U slučaju da je premalo pinez onda će Biškupija nadomjestiti manjak. Jedan manji dio pridonašaju pretplatniki, kih je oko 1.300. Tiska se ipak 3000 kusićev. Od toga se oko 800-900 šalje besplatno na druge biškupije, sveučilišća, biblioteke, itd. širom svita, dodatno sva ka fara dostaje par primjerkov za slobodno diljenje. Proširenje tiskanih novin na 12 stranic iz financijskoga pogleda nije moguće, i ako bi to bila želja Odobašića.

UREDNIČTVO: Cijeli tīm se sastoji od trih osobov. Glavni urednik je Željko Odobašić. On odabere teme i za tiskanu verziju i za digitalnu. Agnjica Bubić prevodi članke i priredi za tisak a za webportal je dodatno namješćena Karin Borenić. Nadalje GLASNIK ima svoje redovite dopisnike iz Gradišća kot i iz Ugarske i Slovačke. Samo oblikovanje gradišćanskih novin ima naprik grafičar Vedran Rede u Hrvatskoj. On je sastavio i glavni oblik novoga portala.

WEB, ONLINE: CRIKVENI GLASNIK ima najnoviji webportal izmed gradišćanskimi Hrvati. Stoprv par dan je u svitskoj mriži, tako se još kažu neke manje falinge, ke će hrvatski vikarijat to kom prvih tajednov još riješiti. Uredničtvo je u vezi toga veselo prik svih napomenov i komentarov za poboljšanje stranice. GLASNIK.AT se more viditi kot posebni medij a ne kot kopija tiskane verzije. Po plani glavnoga urednika će se obnavljati sadržaj dnevno. Isto tako će hrvatski vikarijat ovde objaviti kompletna papina ili biškupska pisma, vatikanske poruke, prodike, itd. dokle se za tiskani oblik djelomično skraćuju teksti. GLASNIK.AT je hrvatska stranica, ka nudi nimški prevod u slučaju da se hrvatski tekst ne razumi, tako Željko Odobašić. Zato se i stranica svenek otvori po hrvatsku. Glavni sadržaj će biti svenek na gradišćansko hrvatskom, odvisno od tematike će se prevoditi na nimški. Za novosti iz Ugarske ili Slovačke nimški prevod na primjer nije bitan, tako Odobašić. Polag najgledanijih člankov kani on u dojdući miseci optimirati sadržaj u GLASNIKU. Webportal je mišljen i posebno za mladje ljude. GLASNIK.AT kani biti tokom trih ljet glavni webportal za prezentaciju vjere i tako doprimiti vjeru mladjim. Nadalje neka služi kot platforma za razmjenu idejov u tom obliku, da se o čim već projekti iz pojedinih far izvještava i tako ti čini nastaju primjer odnosno uzor za druge vjernike i se u vlašći fara onda ponovu. Hrvatski webportal željezanske biškupije djeluje samostalno i odvojeno od nimške verzije. Jedino skupni server je povezuje. Tako se more i lako stati da se najde na GLASNIK.AT drugi sadržaj nego na MARTINUS.AT. Polag mag. Željka Odobašića ima on i slobodnu ruku, biškup Egidije Živković ne utica na djelovanje. Na suprot, biškup vidi GLASNIK.AT kot povijesni korak za CRIKVENI GLASNIK.