Nedavno je izašla knjiga „Regionen der Vielfalt“ u nakladi Praesens. Zbirku su izdali Austrijski institut za madjarske studije i Bečanska DZ za pitanja narodnih grup.

Regije mnogovrsnosti – odnosi u gradišćansko-zapadnougarskom prostoru u povijesti i sadašnjosti ovako se zove nova zbirka člankov urednikov Márte Csire, Ernöja Deáka, Károlyja Kókaija i Andreje Seidler. Knjižni projekt je bio doprinos 100-ljetnomu postojanju Gradišća.

Sada 2023. ljeta je izašla knjiga s 17 članki na kih 350 stranic. Poticaj za knjigu dao je Austrijski institut za madjarske studije (ÖIUS). Kako piše predsjednica Andrea Seidler u predgovoru, shvaćaju Gradišće plurikulturalnom prostorom, ki se more izviditi samo pod priznanjem razlikov i spodobnosti.

Zbog te ispreplićenosti s drugimi narodi pozvali su i druge stručnjakinje i stručnjake, ki su dodatno madjarskomu težišću, pisali o drugi aspekti Gradišća odnosno granične regije u knjigi rado zvane Panonije.

Knjiga je podiljena na pet poglavljev. Prvo poglavlje posvećeno je povijesti, drugo poglavlje predstavlja neke aspekte jezika, literature i muzike. Treto poglavlje donosi primjere kulturne politike, četvrto si pogleda kulturno jerbinstvo u najopširnijem smislu, a u petom poglavlju otiskana je „gradišćanska“ lirika Michaela Hessa, prevodjena na ugarski jezik od Ernöja Deáka.

Knjiga je napisana na nimškom jeziku. Primjeri u pojedini članki se donosu u originalu i u prijevodu. Kot pišu u predgovoru, nisu mogli odgovarati jezičnoj mnogovrsnosti Gradišća, alternativno postoju ugarski sažetki u šestom poglavlju.

Iako je knjiga izdana od ugarskih organizacijov, su odgovorni sabirali prinose, posvećene različnim temam. I gradišćanski Hrvati odnosno hrvatski jezik je vrlo nazočan u zbirki. Tako daje Nikola Benčić pregled o hrvatskoj literaturi u Gradišću, a to iz perspektive manjinske literature.

Sándor Horvat si je zibrao osebujno plodno polje proširenih tekstov i melodijov, ke postoju u (svi) narodi jedne regije. Naslov članka glasi Jačke med susjedi i pokaže s mnogimi primjeri, kako su se teksti iz drugih jezikov preuzeli ili prilagodili.

Kulinarskomu jerbinstvu Panonije se vjerojatno na presenećenje mnogih posvećuje Petar Tyran. On daje jako peršonski pristup toj temi i piše o povezanosti receptov i o tom, kako i kulinarika putuje i povezuje se s odredjenimi ljudi.

Knjiga Regije mnogovrsnosti odlična je knjiga za sve one, ki išću kulturni pregled s posebnom osvrtom na manjine. Članke napisali su poznate stručnjakinje i stručnjaki, čije spoznaje se morebit ponavljaju. Ipak je i za iskušene čitateljice manjinskoga štiva vridno, ponavljati ovo znanje.

Ali zbirka ne nudja samo pregledne članke, nego dava i uvid u neka mikropodručja, ka drugačije morebit ne bi dobila tu pozornost i znanstvenu pažnju, ku su si definitivno i zaslužila.

Tereza Grandić

Kategorije