Za Johana „Hanzija“ Probsta iz Vorištana je muzika jur od mladosti zauzela veliku ulogu u njegovom životu. Čuda ljeta je posvetio seoskomu tamburaškomu društvu, a još duglje se sad jur bavi kompozicijom, ka mu je u medjuvrimenu nastala najveći hobi i strast.

VORIŠTAN — Muzička karijera učitelja Johana „Hanzija“ Probsta je začela jur u mladi ljeti, kad se je s trinaest ljet počeo učiti gitaru. Samo jedno ljeto kašnije je Vorištanac igrao jur prve koncerte u selu za roditelje i za Božić. Od gitare je friško našao svoj put do bugarije, a s tim i u hrvatski muzički svit. Nastao je onda paki član Tamburice Vorištan, ali svirao je i u drugi muzički sastavi, kot na primjer The Counters ili The Moonshots, ki su djelomično još dandanas aktivni. Od mladosti se ada jur razvija Probstova strast za muziku i instrumente. Ne samo da se je učio sve tamburaške instrumente, Hanzi Probst je još i utemeljio tamburašku grupu za mladinu (Tamburica Hornstein: Jugend und Folklore), s ukupno oko 30 dice, ku je podučavao u tamburanju dvakrat u tajednu u svojoj vlašćoj dnevnoj sobi. Ali sviranje instrumentov mu vrijeda nije bilo dost, tako da se je utemeljelila i plesačka folklorna grupa, ku je učio Petar Tyran. U tom času je omladinska grupa pod peljanjem Hanzija Probsta izdala kompaktnu ploču, a nastupala je širom Austrije, nač je Probst još danas jako gizdav. Nažalost je morao zbog pršonskih i zdravstvenih urzokov prestati sa svojimi aktivnosti u različni društvi. Od muzike i kompozicije se 73-ljetni ali ipak ne kani i ne more lučiti.

Jur u studiju i izobrazbi za učitelja se je Probst učio kompoziciju i harmoniju. Veselje na ovom području ga je onda motiviralo da se i dalje školuje na ovom području, i to kod patera Vilija Schmidt; on je bio i ondašnji peljač Tamburice Vorištan. U medjuvrimenu zbirka Hanzija Probsta obuhvaća jur 225 kompozicijov. Najveći dio tih kusićev je ali bez teksta, samo rijekto se najde jačka s tekstom — ako onda ali na hrvatskom jeziku. Vrsti i stili muzike su zato ali čim šarolikiji: šlageri se moreju isto tako najti kot i crikvene i narodne melodije. Uza to je Hanzi Probst oglazbio pjesmice pjesnika Antona Leopolda.

Njegova djela se moru najti na brojni kompaktnih ploča, a uza to je HDC izdao jur zbirke Probstovih kompozicijov, ke sadržavaju cijele partiture različnih jačak i su posebno tamburaškim društvam na korist. Ali najpoznatija jačka publiki iz pera Hanzija Probsta je sigurno „Kad tebe oči“. Interpretirana je ova jačka veljek od trih poznatih licev gradišćanske odnosno austrijske medijske scene. Tako je Eva Maria Marold zela ovu jačku na svoju kompaktnu ploču »Ziemlich 30« iz 2015. ljeta, a kod Kristine Marold i Karla Kanića, ova jačka nije samo dio njevoga repertoara, nego se je naslov još i koristio za titulu njeve kompaktne ploče »Kad tebe oči — nove gradišćanskohrvatske jačke«.

Kompozicija je za Hanzija Probsta ada nekako mala ovisnost. Ako ima kakovu ideju se jednostavno sjede i prenosi svoje misli iz glave na klavirske tipke, a od klavira onda dalje u kompjutor, kade Hanzi Probst onda stvara note i melodije. Ali nažalost ov program ne pozna tamburice, tako da tipični zvuk ovih instrumentov fali. Odakle on zame ovu svoju plodnu inspiraciju, ov 73-ljetni „mladić“ sām ne zna; njega jednostavno vliče na klavir i tako počne igrati i komponirati. Kadakoč mu daje i njegova žena ili obitelj ideje za nove kusiće; tako on komponira za posebne prilike, kot na primjer prvo sveto pričešćanje svojega unuka. Takova posebna prilika je i 750. obljetnica svojega domaćega sela Vorištana, ko se svečuje ljetos. Za ovu svetačnost je Hanzi Probst napisao šest novih melodijov za seosku tamburašku grupu, kot i za limenu glazbu. Do sada još nikada nije aranžirao muziku za limenu glazbu, tako da je ovo premijera za njega, veli Probst. U centru svojih kompozicijov ćedu ali i na dalje stati tamburaške jačke i šlageri. Od prošloga ljeta su njegove melodije za svaku i svakoga zvana toga dostupne na youtube-u.

 

Slike