Nije točno poznato otkada, ali se zato čim brže širi i se zakorijenilo to, kako se čini jur prisilno naglašeno „gradišćanski“ pred našim jezikom. To pravoda nije ništa zloga niti krivoga, samo u kombinaciji s jezikom onda još govoriti i pisati o g(G)radišćanski Hrvati i gradišćanski Hrvatica iz Gradišća ki govoru i/li pišu po gradišćanskohrvatsku, to je zaista jur preveć toga gradišćanskoga. Nije ovo nikakovo odricanje od Gradišća niti gradišćanskoga, nego samo pokazivanje na to da to pred svim i jezično i stilistički jur skoro boli i bantuje intelekt — pred svim i gradišćanskih Hrvatov!

Jedan od sve većega broja povodov za to je da je gradišćanski ORF u svojoj emisiji »GRADIŠĆE DANAS« emitirao prinos o pohodu gradišćanskih Hrvatov iz Gradišća, Neudorfa (da je to na hrvatskom Novo Selo očigledno nisu znali ili pozabili ili namjerno ili nemarno izostavili prem toliko puti i pri svakoj nek mogućoj priliki naglašenoj činjenici da je Gradišće većjezično), Trih kraljev kod austrijskoga saveznoga predsjednika Alexandera Van der Bellena. Pak da su mu čestitali na gradišćanskohrvatskom.

Ako bi se to ticalo na primjer Madjarov iz Gradišća, bi se sigurno reklo, da su čestitali na madjarskom. Nigdor ne naglašava na „gradišćanskomadjarskom“, iako Madjari u Gradišću dijelom govoru još stariji madjarski, nego govoru Hrvati stari hrvatski u Gradišću u prispodobi s hrvatskim standardnim jezikom. Isto tako je s Romi i Romnijami iz Gradišća, ki govoru roman(es). A da ne govorimo o Slovenci u Koruškoj, ki jednostavno govoru slovenski i nigdor nikada ne piše niti ne javlja da su komu čestitali na „koruškoslovenskom“. To se je ućaćilo očigledno samo kod Hrvatov u Gradišću i hrvatskih studentov iz Gradišća u Beču ki svoj časopis pišu i uredjuju namjerno samo na gradišćanskohrvatskom. Je to ogradjenje od hrvatskoga ili samo obrana, jer znaju samo svoj domaći hrvatski dijalekt— ili je znamda ipak i politička poruka?

Okrenimo jednoč zrcalo i gledajmo ne samo sebe iz vana ili kako bi nas drugi rado vidili ili kanili imati. Dakle, predstavimo si bi bili Tri kralji iz Rajnofa ili Apetlona ili Svetoga Mihalja i došli kod Van der Bellena. I predstavimo si da bi ORF Gradišće javio: došla gradišćanskonimška grupa Trih kraljev iz Gradišća i jačila saveznomu predsjedniku na gradišćanskonimškom. Gdo bi se tomu već čudio: samo uredniki i urednice u ORF-u ili pak publika?

Ako pak polazimo od togada bi Tri kralji iz Vorarlberga i Tirola čestitali bi to pak činili na Tiroler- ili Vorarlbegerdeutsch kao Tiroler Deutsche i Vorarlberger Deutsche iz Tirola i Vorarlberga? Ni u nimškom jeziku se ovakovo ogradjenje jednoga od drugoga ne more opaziti!

Kategorije