Bogatim i šarolikim otpodnevom je seoski HKD pokazao na veliko stvaralačko djelo frakanavskoga aktivista, početo od najmanjih prik ognjobrancev ča do bivših glumcev i kolegov muzičarov.

FRAKANAVA – Na dan priredbe, 6. novembra 2022. ljeta bi bio Joško Weidinger svečevao svoj 80. rodjendan. Kulturni aktivist je ali jur 12 ljet mrtav, tako je HKD Frakanava priredio namjesto rodjendanskoga svečevanja spomenpriredbu za svestranoga pjesnika, muzičara i kulturnoga stvaraoca.

U ime Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću je Joži Buranić pozdravio punu općinsku dvoranu u Frakanavi. Kroz daljnji program je peljao rodjeni Frakanavac Fred Hergović, ki je upleo u svoju moderaciju i vlašće doživljaje s pokojnim. On je istaknuo i važnost Anke, žene jubilara.

Svidoki vrimena

Ove uspomene su bile i prva točka jasno strukturiranoga otpodneva. Kot prvi svidok vrimena je sin Walter Weidinger povidao o nedostatki oca u familiji zbog njegovoga angažmana u seoski društvi. Spomenuo se je i lipih momentov pri igranju kazališćev, kade su bile za njega probe i ta skupni čas pred premijerom pravi vrhunci.

Feri Gregorić (Jelin) se je spomenuo kako su se počeli rajlati i kako se je to skupno muziciranje nastavilo i na rastoku, „kamo su ljudi došli zbog muzike a ne zbog vina”, tako Feri Gregorić.

Frida Hajszan je razložila utemeljenje frakanavskoga zbora, a Franz Rezner je pokazao na muzičku stran jubilara i na grupu Kometi kade su zajedno igrali nekolika ljeta.

Spomenpriredbu su muzički oblikovali Zbor i tamburica Frakanava, ki su igrali samo jačke iz pera Joške Weidingera, ke su tematski i odgovarale aktualnoj temi. Popularnost ovih jačak se je vidila u velikom broju jačkarov u publiki.

Pjesmice i dica

U sridnjem dijelu su najmladji člani obitelji Weidinger i frakanavski školari OŠ Pervane napamet recitirali pjesmice ke su se bavile Frakanavom.

Isto tako su ognjobranci uz pratnju Marija Gregorića na rajla zajačili himnu Ognjobranci ‘z Frakanave.

Slijedio je prvi skeč Mare i Bare koga su prikazale Elisabet Dorner i Renate Fazekas, predsjednica seoskoga HKD-a. Intenzivno glumenje je peljalo do brojnoga smiha.

Po ozbiljnijem dijelu o asimilaciji, organizatorica otpodneva Karin Gregorić je štala dvi pjesmice Joške Weidingera, je slijedio skeč Nevidljivi metulji. Walter Weidinger, ki je glumio da vidi metulje i njegov prijatelj igran od Vikija Kuzmića su išli psihologu koga je glumio Pauli Ferčak.

Tokom otpodneva se je i većkrat spomenuo jako impulzivan način Joške Weidingera, da je friško sve hitio, ali da se je po nekom času opet vratio. Kad je konačno napustio Frakanavu, je kulturna scena zaspala.

Himnom Hrvat mi je otac i zahvalnimi ričami Renate Fazekas i načelnika Paula Ferčaka je završila priredba. Slijedilo je druženje i okripljenje na bifeu.