Drugo izdanje jesenskoga Jazz i vino u KUGI je imalo hrvatsko/uzlopsko težišće. Robica vino a muzička pratnja šogora Maxa Prennera s bendom.

VELIKI BORIŠTOF — Jak porast korona slučajev je bio sigurno uzrok da su se brojni gosti odlučili u zadnjem trenutku doma ostati na mjesto da bi došli petak, 5. novembra, u KUGU na Jazz i vino. Stoli ipak nisu ostali prazni. Oko 100 ljudi je bilo nazoči i njim je Štefan Robica mladji predstavio šest vin. Pred tim, kot dobrodošlicu je ponudio rose pjenušac.

Na pozornici je bilo sve kot do sada. Na desnu stran vinari moderator Ferenc Buzanić, a na livo muzika. Ov put je šogor vinara Max Prenner s bendom i jačkaricom Sabrinom Winter muzički oblikovao vinski večer. Zaigrali su šarolik jezični i stilski miks. Početo od hrvatskih narodnih jačak u malo prominjenoj interpretaciji (na primjer: »Curi tiha godinica«) prik nimških/hianciš jačak i austrijanskoga bluesa ča do jazz-klasičarov je bio spektar muzičke ponude.

Troja bijela, troja črljena

Početak novembra je tradicionalni čas za mlado vino. Ovo je ali falilo pri prezentaciji. Tokom najkraćega vrimena je bilo ljetošnje mlado vino rasprodano, tako vinar Štefan Robica mladji i zato već nije imao dosta da doprimi u KUGU na kušanje.

Zato je donesao troja druga bijela vina. Zadnje je bilo najdraže vino večera: Chardonnay Steinnelke, ko je dostalo 92 falstaff-bode. Sortiment trih črljenih vin je započeo s Zweigeltom i završio cuveom Adlersberg. Svoju plavu frankovku nije kanio prezentirati u sridnjem Gradišću, domovini te sorte.

Sam večer je počeo s težišćem na muziki, u prvoj uri su se samo dvoja vina predstavila, prema kraju je onda došlo jedno vino za drugim.

Gosti su imali različne favorite, jer svako vino je imalo svoju posebnu karakteristiku, a ne kot u već ki vinarija da se svako vino prilično isto (kruglo) rači.

Posebna ponuda

Vinaru Štefanu Robici se je večer jako dobro vidio i on je svim gostom načinio posebnu ponudu s 20 posto popusta na kupnju.

Ferenc Buzanić je ov put isto s nekimi novimi smišicami zabavljao na poznat način publiku. Prema kraju priredbe je naznanio da za ljetos već nije predvidjeno priredbe Jazz i vino, stoprv za dojduće ljeto. Predvidjene vinare (med njimi Scheibelhofer) kot i muzičke sastave je Ferenc nabrojio, prez da je ali mogao reći konkretan termin.