Potom kad je kratko po tero­rističkom napadu slovačka policija izvijestila da je prije nekoliko miseci upozorila au­strijske vlasti na 20-ljetni Kuj­tima Fejzulaija, napadača iz Beča ki je 2. novambra nav­e­čer u pucnjavi u središću gra­da ubio četiri osobe i ranio njih već od 20, austrijski m­i­nistar unutarnjih poslov Karl Nehammer je na konferenci­ji dva dane po napadu u Be­ču priznao propust austrij­ske policije.

BEČ — Nehammer za ov pr­opust krivi Savezni ureda za zašćitu ustava i borbu protiv terorizma (Bvt). Potvrdio je da su točne informacije da je slovačka tajna služba ljetos o­bavijestila Bvt o pokušaju ku­p­nje municije od strane 20-ljetnoga bečkoga atentatora.

„Očigledno je da je u dalj­nji koraki došlo do problema u k­o­munikaciji“, rekao je Nehammer. Napomenuo je kako će Nacionalnomu savjetu za sigurnost Austrije predložiti for­miranje neovisnoga Istražnoga povjerenstva, ko će rasvitliti ov slučaj, ča se je zapravo dogodilo kod Bvt-a, kada i zač? Ne­hammer je postvrdio kako au­trijski Bvt informaciju o upozorenju slovačke policije nije proslijedio na ostale domaće organe vlasti. Oštro je kritizirao bivšega austrijskoga ministra unutarnjih poslov iz kraj­nje desne Slobodarske stranke (Fpö) Herberta Kickla predba­civši mu da ne samo da je Bvt-u nanesao veliku škodu nego ga je razorio, razbio.

„Stoga začudjuje da upravo on gdo je odgovoran da je Bvt razoren, da su partnerske slu­ž­be izgubile povjerenje i da je stvorena situacija nesigurnosti, sada najglasnija“, istakao je ministar Nehammer.

Policija pretresla brojne stane

Nehammer je izvijestio i o tijeku istrage vezane uz teroristički napad u Beču. Rekao je da je analizom video materijala dobivenoga od gradjanov a kako je dodao, bilo je već od terabita materijala, potvrdjena teorija da je rič o jednom nap­a­daču. Napomenuo je da je policija vezano uz teroristički na­pad pretresla brojne stane pr­šon ke su bile iz okružja ubijenoga terorista i je uhitila 14 osob starosti izmed 18 i 28 ljet. Dodao je kako su sve migrantskoga porijekla, a neki od njih nimaju austrijsko držav­ljanstvo. Protiv uhićenih, kako je u nastavku rekao, pokrenuta je istraga protiv terorističkoga udruživanja. Na konferenciji je takaj spo­menuto da tragi teroristov pe­ljaju i u Švicarsku ka­de su 3. novembra u Winter­thu­ru uhićene dvi osobe.

Nehammer je rekao da je na policiji da spriči takova i slična zlodjela, a ako se dogodu, da ih čim je moguće prije okonča.

„Specijalna policija Wega izvanredno je postupila i za samo devet minut neutralizirala napadača“, ustvrdio je au­strijski ministar unutarnjih po­slov. 20-ljetni terorist, ki je pri­jevrimeno pušćen iz zatvora u Austriji, kade je tribao odslu­žiti 22-misečnu ka­štigu je „izig­rao“ program deradikalizacije.

Kategorije