Čim dojde jesen vraćaju se i centar.razgovori. Ov put si je Petar Tyran pozvao Horsta Horvatha, kulturnoga aktivista, poslovoditelja Romske narodne visoke škole, obraz naklade Lex liszt i čuda već.

BEČ – Srijedu, 5. okotobra je Petar Tyran pozvao Horsta Horvatha na razgovor u Hrvatski centar i ga predstavlja kot Gospodina Gradišće, tako poznat je Horst Horvath, ako ide za kulturne posle. Horvath je toliko toga jur djelao, da se je razgovor u Centru morao jasno skratiti i postati samo na nekoliko štacija šarolikoga djelovanja.

Visoko odlikovan

Horvath se u medjuvrimenu približuje jur toj starosti, kade marljivoga človika čekaju odlikovanja. Čuda je ili on sam ili njegovi projekti jur dostao. Ali njemu najvažniju nagradu je jur u mladji ljeti dostao. Onda je primio Osman-nagradu, ku dodjeluje mladina druge generacije. Prvu je dostao Vili Rešetarić, drugu on. To je za njega najlipša nagrada.

Nezaposleni i akcija 8000

Horvath je svoju karijeru štartao kot izučeni izdjelivač spravi, vrijeda potom se je počeo angažirati na različni polji. Tako je i počeo djelati kot podvornik za nezaposlene u okviru akcije 8000. Onde je nezaposlene posredovao kulturnim institucijam, kade su mogli ča ostvariti, ča se potom nije opet zničilo kot zidi u izobraženi centri onoga vrimena. Horvath povida, da je i on jur ončas upeljao tanačenje, kako se predstaviti na poslovni razgovori i da je ončas jur povidao o važnosti odvajanja smetlja. Ča se iz današnjega gledišće čini čisto normalno, da su ončas još bili ludosti, za ke su ga norili, povida Horvath.

Roma i njeva Visoka škola

Iz spomenutoga poslovanja u Borti je Horst Horvath sklopio i mnoge kontakte s Romi i Romkinjami. Prvi kontakt je ipak jur imao u školi. Dite s prezimenom Horvath, kot ga nosi i čuda Romov i Romkinj, je sidio u zadnjem redu, a uza njega Rom, čiji je otac bio u Lakimpuhu u logoru. Skupa s Erichom Schnellerom je Horvath onda kasnije izdavao broširu o Lakimpuhu, kade dojde i spomenuti otac svojega školskoga prijatelja do riči. Odonda su slijedile različne akcije i projekti, rodilo se je prvo romsko društvo, romski bal se je vrnuo u Otvoreni stan u Bortu, u kom je Horvath od početka bio aktivan. Tužni vrhunac ovoga djelovanja je doživio kod najvećega atentata u Drugoj republiki, bomba u civi, ka je umorila pet mladih Romov. Horvath se je onu dob skupa s drugimi aktivisti zalagao zato, da se pokop drži na vikend, aktivno su pozvali politiku i omotali bortanske tablice črnim velom. Kad je onda došlo do osnovanja Romske narodne visoke škole je Horvath opet stao u prvom redu. Nije se ugodalo, da se poslovoditeljstvu predaje komu drugomu, tako da se je Horvath po kratkoj pauzi vrnuo na to mjesto. Danas predavaju onde Romanes, iako samo u mali grupa i izdavaju informacijske brošire i filme.

Djelo je dobro

Kad Horvath povida, se brzo upti, da je človik, ki veljek zgrabi za akcijom. Da to znači, da se čuda puti moraš sam financirati ili obhadjati cijelo Gradišće za financiranje, Horvath ne zataji. S posmihom veli, da triba čuda vrimena, da uopće more djelati, a djelo je dobro.

Horvath je u tom uspješno, tako na primjer kod svoje naklade Lex liszt, ka ljetos svečuje svoj 30. rodjendan. Počelo je sve s tim, da je Peter Wagner kanio izdati fiktivnu povidajku o rumunjski bigunci, a to na nimškom i rumunjskom jeziku. Kako je njegovo iskanje bilo neuspješno, osnovali su jednostavno nakladu. Ta je u medjuvrimenu izdavala čuda knjig, med njimi i na hrvatskom jeziku. Izbor toga je Horvath pri svojem pohodu u Centru i veljek darovao ondešnjoj biblioteki.

Re.f.u.g.i.u.s. – neumorno iskanje za žrtvami

Tyran si je za razgovor zibrao još daljnju fasetu Horvathovoga djelovanja, ka je i u publiki probudila interes. S društvom Re.f.u.g.i.u.s. se skrbi jur duga ljeta zato, da se ne pozabu odnosno još i rasvitlu dogadjanja na koncu Drugoga svitskoga boja, kade su u Rohuncu postriljili 180 Židovov i onda na još uvijek nepoznatom mjestu zakopali. S privatnimi pinezi su angažirani ljudi kupili takozvani Kreuzstadl i u njemu inštalirali izložbu na otvorenom. I ovo društvo je u medjuvrimenu visoko odlikovano, iako još uvijek neuspješno iskaju tijela.

Za Horvatha je jasno, da će se morati još jednoč iz početka sve pregledati i paziti na svaki detalj. Zgubiti ufanje za Horvatha nije opcija. Za njega valja: Aufgem wird a brief – sunst nix!

Centar.razgovor se je snimio i je dostupan na YouTube-kanalu Hrvatskoga centra.