Česan se more najti u skoro svakoj kuhinji i odlikuje se svojim jakim ukusom. Ali i u svakom vrtu bi tribao česan imati svoje mjesto. Česan se lako uzgaja, ne triba čuda njege i je dobri partner za mrkve, jagode ili paradajz. Sada u jesen je dobro vrime za sadnju česna.

Ča saditi?

Česan je proširen skoro po cijelom svitu i otprilike toliko različnih vrsti postoji. Obično se sadu pojedine česnovke jedne lukovnice. Preporučuje se, da se zato koristu domaće vrsti, ke dostajete od prijateljev ili kupite kod seljakov okolice. More se i pokusiti saditi česnovke iz supermarketa. Ali ovde se ne smi zabiti, da je većina česna u Austriji importirana iz Kine. Ov česan potribuje druge klimatske uvjete i vjerojatno neće uspiti u naši regija.

Druga mogućnost pomnožavanja česna je pomoću bulbila. Ako ste ovo ljeto ostavili cvijete na česnu, imate male bulbile, ke se moru isto zataknuti u zemlju. One ćedu skoro za dvoja ljeta razvijati glavicu, koristiti se moru i u prvom ljetu, kade česan još neće imati česnovke.

Kamo saditi?

Česan nije zahtjevno povrće. Zibranje odgovarajućega mjesta mu ipak godi i lukovnica će vjerojatno nastati veća. Česan najvoli rahlu zemlju s velikim udjelom hranjivih tvari. Isto tako je dobro, ako se tlo more po godini ili zaljivanju dobro osušiti. Lukovnice česna rado ne stoju u vodi, jer onda počinju gnjiti. To su obično sunčana mjesta u vrtu.

Česan se rado sadi med drugo povrće. Njegov jaki dah otira škodljivce kot na primjer vuši. Posebno dobre partnere za česan su u takovoj mišanoj kulturi mrkve, jagode ili paradajz. Čemerno podnosi susjedstvo drugih vrsti luka, jer potribuju iste hranjive tvari i privuču iste škodljivce. Med sadnjom bilo ke vrsti luka u istu gredicu neka zato projdu barem troja ljeta.

Kada saditi?

Česan bi se teoretski mogao saditi kroz cijelo ljeto. Ose bujno dobro funkcionira sadnja sada na jesen ili na rano protuliće. Veli se, da česan, ki se sada sadi, razvija veće i otpornije glavice nego protulićni. Saditi se more kroz cijeli oktobar. Na jugu Gradišća se veli, da mora do Svih svetih biti pod zemljom za dobru urodju. Male bulbile, ke su se razvijale od cvijeta, se moru jur u septembru posijati. Za sadnju česnovkov je oktobar dost rano.

Glavice česna se zato po mogućnosti jur par dani pred sadnjom razdilu. Onda se moru česnovke pred sadnjom na mjesti lomljenja isušiti. Pametni vrtljari si za sadnju ziberu samo lipe i malo veće česnovke, dok male popravljaju u kuhinji. Česan se sadi u razmaku od 15 do 20 cm. Čim već mjesta ima, tim veći more nastati. Česnovke se neka pokrivaju zemljom širine dvih prsti. Onda je česnovka čuvena od jakoga mraza i će po istiranju čvršće stati. Česnovke ćedu sada još pred zimom goniti mladice, ke su otporne od hladnoće. Pod zemljom će glavica polako i kroz zimu rasti. K ljetu u juliju, kad će se stabljika osušiti, moru se onda glavice zneti.

Kategorije