Početkom septembra, nedilju, 2. 9. se u Hrvatskom Jandrofu svečuje kiritof. Patron sela je sveti Mikula, ali kiritof se svečuje na prvu nedilju u septembru kada je bila posvećena jandrofska crikva. I tako se je i na prvi septembarski vikend u Jandrofu jačilo i tancalo ne samo uz muziku, nego i na priredba festivalov u subotu na Festivalu podunajske kulture i u nedilju pri jur 10. »Festivalu zborov« u Jandrofu. Sve se počelo otvaranjem izložbe o dosadašnjih devet priredab, Festivala zborovnoga jačenja. Glavni organizatori su pripravili plakate sa slikami iz ovih priredab. Otvaranje izložbe su svojim jačenjem polipšali gosti iz Hrvatske, člani dvih klapov: Asseria iz grada Benkovac i Klapa Drniš iz istoimenoga grada Drniša. Obadvi kalpe su nastupile zajedno. 

 

HRVATSKI JANDROF —Subota, 1. septembar je bio posvećen Festivalu podunajske kulture. Na ovom festivalu su nastupali mladina iz Čunova i Hrvatskoga Jandrofa pod peljanjem Jurice Maasza. Ovi mladi su bili nekoliko dani u Hrvatskoj u jezičnom taboru u gradu Selce. Dalje su nastupila jandrofska dica iz folklorne grupe Ljuljanka pod peljanjem Marcele Škodler i Martine Komendove. Ovi mali su opet počeli plesati i tako se ufamo da će se zapuniti prazno mjesto u kulturnom životu Jandrofa. Kao treti su nastupili Veseli Gradišćanci iz Ugarske iz sela Unda. Četvrti nastup su imali Molody Rusyny iz Bratislave i kao peta je nastupila limena glazba iz Gijece Musikverein Kittsee pod peljanjem Waltera Milešića. Po festivalu su u kulturnom domu za plesanje i zabavu svirale jandrofske grupe Melodija i Brilliance.

 
Nedilja je počela sa svetom mašom u crikvi ku je na hrvatskom jeziku služio novi jandrofski farnik Mario Orban a mašu su polipšali pjevanjem gosti iz Hrvatske: klape Asseria i Drniš, Muško jačkarno društvo iz Hrvatskoga Jandrofa i jandrofska mladina. Po sv. maši je u crikvenom vrtu bila za vjernike pripravljena gošćina s pilom i jilom. Kašnje po objedu je počeo očekivan jubilarni deseti festival zborov. Kao prvi je nastupio Mišoviti zbor iz Hrvatske Kemlje (H), drugi su bili Novoselski muzikaši iz Devinskoga Novoga Sela, za nji su nastupili gosti iz Hrvatske zajedno klape Asseria i Drniš i na konac Muško jačkarno društvo iz Jandrofa pod peljanjem Rado Jankovića. Na kraju Festivala su, kako je tradicija, sve grupe zajedno otpjevale Rajsku Divu. Po Festivalu je nastupio gost iz Česke republike i južne Moravske Jožka Černy i po njem su za zabavu i ples svirali gradišćanski Paxi.
 
Sve ove priredbe su kao gosti pohodili predstavniki veleposlanstva Republike Hrvatske i Austrije, načelnik Hrvatskoga Jandrofa i predstavniki kulturnih organizacijov iz okolišnih sel. Ov festival i izložbu su priredili u suradnji s ministarstvom kulture Republike Slovačke, Bratislavskom samoupravom, općinom Hrvatski Jandrof, Hkd Hrv. Jandrof, Kmh Hrv.Jandrof i Hrv. kulturnim savezom u Slovačkoj.
(JG)

Kategorije

Slike