95.400 eurov za HKD, HKDC i HNVŠ kao i za HAK povodom »100 ljet Gradišće«

Hrvatski Savjet za narodnu grupu se je četvrtak, 6. maja otpodne sastao na sjednicu u digitalnom prostoru. Polag rotacijskoga sistema, koga si je hrvatski Savjet sām dao u svojem poslovnom redu je Martin Ivančić, predsjednik Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra (HKDC), preuzeo predsjedavanje ovoga savjetodavnoga gremija, a dosadašnji predsjednik, Stanko Horvat, predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću (HKD), je opet potpredsjednik Savjeta.

Glavna tema sjednice je bilo sudjelovanje gradišćanskih Hrvatov pri svetačnosti 100. obljetnice Gradišća je rekao novi predsjednik Savjeta, Martin Ivančić. U izjavi za medije piše Ivančić da su pri sjednici dali preporuke za podupiranje četirih društav.

Martin Ivančić je jednoglasnom odlukom — dvime su se održale glasa — i uz nazočnost od barem 16 članov Savjeta odibran za predsjednika Savjeta za hrvatsku narodnu grupu. U njegovom izvješćaju uoči pregovorov s Vladom će po poboljšanju podupiranja za narodne grupe u središću stati obrazovanje, naglasio je Ivančić, ki je ujedno i glasnogovornik Konferencije predsjednikov svih šest austrijskih narodnih grup. Ovi su u pandiljak, 10. maja razložili potribovanja saveznomu predsjedniku Van der Bellenu a su predvidjali pak i se sastali u razgovori s nadležnimi ministarstvi odnosno s parlametarnimi zastupniki. Kako je izjavio Ivančić „Kanimo postignuti, da i onim pripadnikom narodnih grup izvan njevoga domaćega sela stoji na raspolaganje ponuda dvojezičnoga obrazovanja za njevu dicu.

Jedno težišće će za Hrvate, polag izjave Ivančića, biti 100-ljetni jubilej Zemlje. „Mi smo ponosni Gradišćanci i kanimo ov jubilej dostojno proslaviti s drugimi. A tomu sliši i sudjelovanje pri oficijelni svečevanji Zemlje“ naglasio je Ivančić. Zastupniki Hrvatov, Madjarov i Romov su u srijedu, 12. maja bili pozvani na razgovor u Željezno sa zemaljskim poglavarom Gradišća Hansom Petrom Doskozilom.

Dosle, naime, zastupniki hrvatske narodne grupe još nisu znali ćedu li biti uvezani u oficijelna svečevanja Zemlje. Zato su jur pri zadnjoj sjednici Savjeta bili rezervirali svotu od 95.400 eurov za vlašće „hrvatske“ projekte u vezi s jubilejom. Po sastanku sa zemaljskim poglavarom Doskozilom u srijedu tajedan kašnje ćedu se sastati s njegovimi suradniki. „Polag toga mislimo da ćemo biti uvezani u svečevanja ljetošnjega jubileja“, je rekao Ivančić.

Od hrvatskoga Savjeta rezerviranu svotu od 95.400 eurov su medjutim podilili za projekte Hrvatskoga akademskoga kluba, Hrvatskoga kulturnoga društva i Narodne visoke škole Gradišćanskih Hrvatov. Hrvatski akademski klub će dostati financijsko podupiranje za reprint jezičnoga tečaja odnosno učbenika GLASI, ki je zapravo jur rasprodan. Planirani ljetni jezični tečaj u Zadru je po informacija iz HAK-a jur potpuno financiran iz sredstav programa ERASMUS+, tako da mu nije potribno podupiranje putem hrvatskoga Savjeta.

Hrvatsko kulturno društvo ćedu podupirati za projekt putujuće izložbe, ku ćedu ostvariti skupa s madjarskom i romskom narodnom grupom, a Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov će publicirati i modernizirati publikaciju o hrvatski društvi — je rekao Martin Ivančić.

Zvana toga da si je pridržao sām Savjet kih 24.000 € za tri projekte vezane uz 100. obljetnicu postojanja Gradišća. Ivančić je nazvistio konac svojega manjinskopolitičkoga angažmana s koncem ljeta.