Dokle je kod Hrvatskoga bala u Beču jur sigurno, da će se u „normalnom“ ili virtualnom obliku održati – to kod gradišćanskih nadregionalnih balov HKD-a još nije potpuno odlučeno.

GRADIŠĆE — 5. januar je jur dugoljetni tradicionalni termin za Hrvatski bal u sjevernom Gradišću Hrvatskoga kulturnoga društva. Jur 2021. ljeta se je ova svetačnost morala otpovidati, a i za 2022. ljeto momentano ne izgleda bolje, tako da vjerojatno neće biti moguće održati ga u običnom obliku kot zabavna tančena priredba.

Je li će se otpovidati, ili prilagoditi onda valjajućim mjeram, ali još nije potpuno odlučeno i rješeno, tako da se trenutno na primjer upita o virtualni mogućnosti i ideja – konkretni plani ali još ne postoju. Zvana toga i nije jasno jeli more biti bal uopće u krčmi u Trajštofu, tako da se na sjeveru i lokacija još mora rješiti.

Hrvatski bal jug s fiksnim programom

Za razliku od HKD-bala sjever, postoji za održanje Hrvatskoga bala jug još već ufanja i viša vjerojatnost, jer je ov planiran stoprv za 11. februar dojdućega ljeta, tako da za ovu priredbu postoji i jur konkretni program. Zabavljati ćedu naime goste veljek dva obljubljeni bendi: naši gradišćanski all-time-favourite PAXi kot i poznata hrvatska tamburaška grupa Od srca do srca, ki su jur već ke fešte i bale muzički obogatili i se skrbili za dobro raspoloženje publike.

Jedna novost čeka ali goste Hrvatskoga bala jug. Minjala se je naime lokacija, kade će se održati. Dokle je do sada bila Inform-hala u Borti mjesto raznašanja bala, će se 2022. ljeta zbog financijskih uzrokov održati u kaštelu u Santaleku: Svečevati će se moć u dvi prostorija na dvi kati, ki ćedu goste sigurno oduševiti sa svojim zvanarednim ambijentom.

Kot obično ćedu dame dostati mali dar, a i tombola će biti opet fiksna točka programa HKD-bala, je rekao Dominik Tallian, ki je odgovoran za organizaciju ove priredbe. Za otvaranje kanu zvana toga zadobiti mladinu, s kom će se zavježbati polonezu. Predvidjeno je i presenećenje na polnoć, već detaljov HKD još ne kani uvaditi.

Iako sve u svemu ne izgleda predobro za održanje balov, se ufanje na Hrvatski bal jug ali još neće potpuno zgubiti. „U najboljem slučaju svečujemo 11. februara 2022. veliku feštu!“ je rekao Dominik Tallian – a to se ufamo i mi!

Alternativna ponuda

U slučaju da ćedu se morati ali zaistinu svi Hrvatski bali Hrvatskoga kulturnoga društva otpovidati ili se jedan ili drugi gost ipak još ne posegura pohoditi veliku priredbu, kani HKD gostom ipak doprimiti balsku ćut u domaću dnevnu sobu i je razveseliti s balskimi uspomeni iz prošlosti: Na tri termine ćedu postaviti po jednu video-snimku HKD-bala iz 2012. ljeta, ada točno pred deset ljeti, na vlašći youtube-kanal: 5. januara, kot navadno, će se pokazati video Hrvatskoga bala u Trajštofu; slijediti će onda tri tajedne kasnije, 29. januara, Hrvatski bal sredina, ki se je pred desetimi ljeti održao u Filežu. Zadnja snimka, i to Hrvatskoga bala jug iz Vincjeta, će onda biti dostupačna 11. februara.

Snimke neka budu dodatna ponuda, i ćedu se moć pogledati na internetu, i ako se bali u „normalnom“ obliku uživo održu!

Kategorije